Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/data/web/virtuals/13692/virtual) in /data/web/virtuals/13692/virtual/www/domains/eracr.cz/wp-includes/blocks.php on line 532
Aktuality – 4. stránka – Evropská rozvojová agentura

Závěrečný meeting projektu VINA

25. a 26. září se uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu VINA, zorganizované v polském Gdaňsku. Celé setkání se neslo v duchu předávání zkušeností a praxe z celého průběhu projektu mezi partnerskými institucemi, organizace posledních detailů a plánování akcí pro veřejnost v každé z partnerských zemí (kromě České republiky tedy v Polsku, Itálii, Velké Británii a Řecku).

Více informací o všech výsledcích projektu se zanedlouho dozvíte v posledním projektovém newsletteru a rozhodně je na co se těšit!
Více o projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://www.vinaproject.eu

Mobilita v Itálii v rámci projektu CREA.T.Y.V.

Na konci září se 4 účastnice našich dubnových workshopů setkaly v italském Carpi s účastníky workshopů pořádaných v Rumunsku. Během jednoho týdne měly možnost dozvědět se spoustu zajímavých informací o dobrovolnictví a dobrovolnických aktivitách v Itálii, o historii regionu v rámci exkurze do bývalého koncentračního tábora, a o ochraně přírody během návštěvy místní chráněné krajinné oblasti. Celý program byl provázen spoustou interaktivních her, během kterých měli účastníci možnost se lépe poznat a zároveň zjistit své schopnosti a silné stránky, týkající se dobrovolnictví. Součástí programu byla i řada mezigeneračních dobrovolnických aktivit, kde měli účastníci mobility například možnost zúčastnit se odpolední lekce zpěvu s lidmi trpícími Parkinsonovou chorobou. Týdenní program byl velmi pestrý a zajímavý a my se nyní můžeme těšit na návštěvu dalších rumunských účastníků v Praze!

Více informací o projektu naleznete zde: http://eracr.cz/projekt-crea-t-y-v/

První Newsletter projektu 3D-HELP

Partneři projektu, zaměřeného na vzdělávání dospělých v 3D tisku, vytvořili přehled všech aktivit a zajímavostí, které se od začátku projektu uskutečnily. Podívejte se, co je nového!

 

Čtvrté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities

30. a 31. května 2018 se v Praze uskutečnilo čtvrté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities. Dvoudenní meeting hostila městská část Praha 9, která patří mezi české projektové partnery.

První den meetingu, který se uskutečnil v prostorách radnice Prahy 9, byl věnován projektovému managementu a s ním souvisejícím diskuzím týkajících se jednotlivých projektových výstupů. Pro zpestření programu se následující den konaly studijní návštěvy, během kterých došlo k představení nově otevřené komunitní zahrádky Paletka, jejíž vznik byl významně podpořen projektem AgriGo4Cities, či k účasti partnerů na akci s názvem Mikroklima sloužící jako příklad dobré praxe pro utvářející se komunity.

 

V rámci meetingu mimo jiné došlo i k vytvoření zajímavé reportáže se zástupci partnerů projektu, která představuje celkový pohled na AgriGo4Cities, význam komunitních zahrádek a již dosažené výsledky v průběhu implementace projektu. Autorem reportáže je stážista Interreg Volunteer Youth (IVY) Francesco Morra.

Shédněte video právě teď!

Školení Grow Your Raw v Řecku

V červnu ERA vyslala dva české účastníky na další školení v rámci projektu Grow Your Raw, které se tentokrát konalo v řeckém městě Larisa. Tento projekt je zaměřený na rozvoj start-up podniků, které se zabývají organickou produkcí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Čeští účastníci Matyáš a Lucia měli možnost poznat další podnikatele z evropských zemí a spolupracovat s nimi při workshopech zaměřených například na marketing, e-commerce či podnikatelský plán. V rámci školení se také účasnili exkurzí do místních podniků, například do vinařství produkujícího organické víno, a také setkání sdružení regionálních organických farem.

 

Druhý newsletter projektu VINA

 

 

Právě čtete v řadě již druhý newsletter projektu VINA, o kterém se můžete dozvědět více informací na webových stránkách www.vinaproject.eu. První newsletter vyšel v březnu 2017 a nabídl přehled cílů a aktivit projektu, a představil partnerské organizace. Tento newsletter informuje o následujících akcích, uskutečněných setkáních a o těch nejzajímavějších příkladech nástrojů pro databázi projektu, na které momentálně pracujeme.

 

Meeting v Londýně

V září 2017 se v Londýně uskutečnilo druhé setkání partnerských organizací. Během dvou pracovních zasedání proběhla diskuze a reflexe dvou projektových výstupů. Byl poskytnut přehled prvních aktivit v rámci výstupu č. 1, stejně jako přehled o výstupu č. 2, což je analyzátor pro rozpoznání příležitostí (R.O.T.A.)

a komunikační platforma.  Partneři také připravili plán obecného hodnocení.

Meeting v Athénách

Třetí setkání v Athénách bylo dvoudenní a proběhlo v únoru 2018. Předmětem diskuze byly – výše zmíněné – databáze nástrojů, komunikační platforma a analyzátor. Nakonec bylo prodiskutováno a odsouhlaseno rozdělení následujících úkolů mezi jednotlivé partnery.

Další setkání je naplánováno na září 2018 a uskuteční se v Polsku.

Ověřování neformálního vzdělávání

Jeden z výstupů, na jehož vývoji v současnosti pracujeme, je databáze nástrojů pro ověření neformálního vzdělání, která bude sloužit jako úložiště nástrojů pro rozpoznávání neformálního vzdělání. Bude shromažďovat nástroje vytvořené nezávislými odborníky nebo v rámci projektů financovaných Evropskou unií, místními organizacemi, apod. Databáze by měla provádět kvalitativní hodnocení těchto nástrojů, poskytovat doporučení pro uživatele a zároveň uživatelům umožnit komentovat a hodnotit nástroje, stejně jako přidávat a doporučovat nové nástroje.

Můžete se podívat na náhled připravované databáze:

Každé partnerské organizaci byla přidělena jiná část Evropy, ve které organizace provedly detailní průzkum již existujících databází a hledaly veškeré výsledky týkající se oblasti neformálního vzdělávání mimo oblast projektů Evropské unie.

Nabízíme vám k nahlédnutí dva příklady nástrojů pro ověřování neformálního vzdělávání:

Národní registr kvalifikací (Česká republika) – veřejný rejstřík úplné a částečné odborné kvalifikace na trhu práce v České republice a jejich hodnotící standardy. Jedná se o nepřetržitě aktualizovaný státní registr, který mohou využívat občané a zaměstnavatelé. Umožňuje kandidátům získat národní osvědčení o jejich odborné kvalifikaci získané v neformálním vzdělávání.

Chorvatský rámec kvalifikací – nástroj, který reguluje systém kvalifikací v Chorvatské republice na všech úrovních, prostřednictvím kvalifikačních norem, založených na výsledcích vzdělávání a potřebách trhu práce, jednotlivců a společnosti.

 

Pro více informací o projektu můžete navštívit naše webové stránky – www.vinaproject.eu – nebo nás kontaktovat prostřednictvím koordinátora projektu – info@associazioneeuro.org  nebo jedné z našich partnerských organizací.

Proběhl meeting projektu 3D-Help v Rumunsku

3. a 4. května 2018 se v rumunském Jasy uskutečnilo druhé mezinárodní setkání v rámci projektu 3D-Help. Zástupci všech pěti partnerských organizací z Malty, Rumunska, České republiky, Chorvatska a Litvy se setkali, aby prodiskutovali dosavadní dosažené výsledky. V této fázi byla pozornost zaměřena na první dva projektové výstupy, realizované v souladu s projektovým plánem.

Prvním výstupem je Návod k užívání technologií 3D tisku v oblasti vzdělávání dospělých, založený na zkušenostech partnerů a předběžných studiích. Přípravu tohoto výstupu vedla maltská organizace MECB Ltd, nicméně na celkovém provedení se podílely všechny partnerské organizace.

Druhý výstup, který tvoří Případové studie pro vzdělávání dospělých, byl realizován pod vedením organizace Ludor Engineering SRL z Rumunska. Po provedení výzkumu nejrelevantnějších případových studií pro užívání technologií 3D tisku byly vybrané studie analyzovány za účelem nalezení osvědčených postupů a případně dalších užitečných podnětů pro kurz 3D tisku.

Hlavní partnerská organizace projektu – Evropská rozvojová agentura – bude zodpovědná za třetí výstup: Učební osnovu výukového kurzu 3D tisku.

Více informací o projektu naleznete na webových
stránkách projektu: http://3dhelp.euda.eu/, a na Facebooku:
https://www.facebook.com/3DHelp.Enhancing.EU.Employability/.

 

Mobilita polských středoškolských studentů

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. zprostředkovala studijní stáž studentům střední odborné školy
z Polska. Studijní stáž probíhala na přelomu dubna a května 2018 po dobu třech týdnu a byla
zaměřena především na praktickou výuku. Tato mobilita proběhla v rámci projektu „Eurostażysta“,
financovaného z polského Operačního programu Rozvoj vědomostí a vzdělávání (PO WER 2014-
2020), v souladu s pravidly programu Erasmus+.
Studijní stáže se zúčastnilo 16 studentů z 3. ročníku střední odborné školy Zespól Szkól Technicznych
z města Suwalki, v doprovodu dvou učitelů. Studenti byli z oborů stavitelství, elektrotechnika a
obnovitelné zdroje energie. Během stáže byli ve dvou Pražských středních školách, a to SPŠE V
úžlabině a SPŠ stavební Josefa Gočára.
Pro účastníky stáže byl připraven velmi zajímavý program, kde kromě každodenní výuky ve školách
byly zahrnuty i aktivity pro volný čas, jako např. prohlídka Prahy s polským průvodcem a výlet do
Kutné Hory s polskou průvodkyní. Během tohoto výletu měli studenti možnost nejen navštívit
Kostnici a chrám sv. Barbory, ale také si prohlédnout historické centrum města.
Vzhledem k výborné organizaci Evropské rozvojové agentury si studenti odnesli mnoho cenných
zkušeností, neboť řada studentů byla poprvé v životě v zahraničí, kde přišli do styku s cizím jazykem,
jinou kulturou a prostředím velkoměsta. Studentům se v Praze moc líbilo a svůj pobyt si narámně
užili.

Další školení Grow Your Raw

V květnu ERA vyslala českého účastníka na další dvoutýdenní školení v rámci projektu Grow Your Raw, které se tentokrát konalo ve francouzském Bordeaux. Tento projekt je zaměřený na rozvoj start-up podniků, které se zabývají organickou produkcí a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Pan Daniel, který se zabývá pěstováním a zpracováním chilli papriček, se skupinou dalších evropských účastníků navštívil řadu francouzských podniků s organickou produkcí a mohl se inspirovat jejich zkušenostmi, nápady a novými projekty. Účastníci navštívili vinařství zabývající se organickým a biodynamickým pěstováním vína, permakulturní zahradu, šafránovou farmu, muzeum vína, farmu na pěstování organické zeleniny, včelí biofarmu, firmu vyrábějící koňak a mnohé další podniky.

Blíží se projektové setkání 3D-Help

3. a 4. května 2018 se v rumunském Jasy uskuteční druhé projektové setkání partnerských organizací projektu 3D-Help, kterého se zúčastní zástupci zemí všech partnerských organizací (Malta, Rumunsko, Česká republika, Chorvatsko a Litva).

Projekt začal v listopadu 2017 a v průběhu prvních šesti měsíců byly zpracovány dva projektové výstupy, na kterých se podílely všechny organizace. První výstup poskytuje návod pro užití technologií 3D tisku v oblasti vzdělávání dospělých a byl veden maltskou organizací MECB (Malta based Excellence Consulting Bureau). V rámci druhého výstupu byly připraveny případové studie pro identifikaci a analýzu užívání technologií 3D tisku. Tento výstup byl veden organizací Ludor Engineering z Rumunska. Tyto dva výstupy budou také předmětem diskuse na setkání v Jasy, kde každý partner shrne proces svojí práce na tvorbě obou výstupů – překážky, které se v průběhu vyskytly a výsledky, kterých každá organizace dosáhla. V neposlední řadě je cílem projektového setkání detailněji naplánovat další aktivity a jejich průběh, například třetí výstup, který bude veden Evropskou rozvojovou agenturou.

Více informací o projektu naleznete na našich webových stránkách, na webových stránkách projektu a na Facebooku.