AGORA: 3. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Třetí z nich byl uspořádáo dne 2. 11. 2021 na téma 3. tematického klastru – NEVYUŽITÉ/NEDOSTATEČNĚ VYUŽITÉ OBLASTI JAKO POTENCIÁLY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ.

AGORA: 2. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Druhé z nich proběhlo dne 12. 10. 2021 na téma 1. tematického klastru – VELKOOBJEMOVÉ (POST-) PRŮMYSLOVÉ OBLASTI.

AGORA: 1. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. První z nich bylo uspořádáno 11. 10. 2021 na téma 2. tematického klastru: Nevyužívané oblasti (budovy).

Online meeting partnerů AGORA

Vzhledem k tomu, že COVID-19 je stále ještě nebezpečím, proběhlo plánované setkání partnerů AGORA online dne 21. 7. 2021. Na setkání byly projednány administrativní záležitosti i jednotlivé činnosti v rámci pracovních balíčků. Kromě toho byl představen další příběh AGORA ze strany zástupců Kišiněva.

AGORA: State of Play Workshop

Dne 24. 6. 2021 se v Praze 9 ve spolupráci s EuDA uskutečnil interaktivní seminář State of Play. Cílem workshopu bylo vytvořit společnou realistickou představu o potřebách, problémech a možnostech obnovy a opětovného využití veřejného prostoru kreativním způsobem.

V rámci workshopu byl představen projekt AGORA, jeho záměry, cíle a ambice, výsledky pracovního balíčku T1 (např. operační analýza) a další práce, které byly dosud vykonány v rámci jiných pracovních balíčků. Zapojení zúčastněných stran bylo interním týmem projektu hodnoceno pozitivně, většina zúčastněných stran a zástupců organizací je otevřena dalším setkáním.

Výsledky pracovního balíčku T1 byly obecně přijaty velmi dobře a velmi pozitivně hodnoceny, neboť některé zúčastněné strany mají s územním plánováním a přestavbou brownfieldů širší a rozsáhlejší zkušenosti, některé méně. Celkově byla diskuse pro všechny přítomné účastníky přínosná a obohacující. Vybrané pilotní projekty byly skupinou dobře přijaty.

3. seminář AGORA

Abychom se vyhnuli fyzickým setkáním, byl třetí vzdělávací seminář uspořádán online dne 9. 7. 2021 a trval přibližně 2 hodiny. Třetí kolo školení bylo zaměřeno na předávání metodiky pro spolunavrhování činností, jejich přípravu na rozvoj agend regenerace AGORA a na pilotování. První část se skládala z prezentace v hlavních tématech semináře, zatímco závěrečná část sloužila jako aktualizace mezi partnery o aktuálním stavu seminářů State of Play. Seminář byl zakončen otevřenou diskusí, dotazy a návrhy partnerů programu AGORA.

AGORA Walks

Tváří v tvář omezením mobility v důsledku současné pandemie vytvořili partneři projektu AGORA alternativní zahajovací kampaň prostřednictvím řady digitálních obsahů na podporu našeho projektu a získání příspěvků odborníků. Partneři projektu pracovali na různých akcích / kampaních, na nichž vzájemně úzce spolupracují. Jednou z těchto akcí jsou takzvané AGORA WALKS, v rámci kterých dojde k vytvoření videí na podporu publicity projektu a která budou následně využita pro komunikaci a další zapojení odborníků.

Videa z již uskutečněných AGORA walks můžete shlédnout na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora/section/agora-walks

5. Newsletter projektu DESK

Pátý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

ALERRT Průzkum

🚨 Průzkum projektu ALERRT je nyní k dispozici v 8 různých jazycích! Sdílejte své zkušenosti s dostupností služeb first responderů (hasičů, policistů, záchranářů) v:

Češtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=cs

Angličtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH

Holandštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=nl

Francouzštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=fr

Řečtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=el

Italštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=it

Španělštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=es

Portugalštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=pt

TICTAC Guide

Byla dokončena finální anglická verze průvodce dotačními příležitostmi pro veřejné instituce v rámci projektu TICTAC! Průvodce představuje inovativní neformální vzdělávací program využitelný nejen pro zaměstnance veřejných správy.

Český překlad průvodce by měl být dokončen v březnu 2021.

Pro více informací a stažení průvodce navštivte naši webovou stránku projektu!