AGORA: Závěrečná konference v Kluži

Závěrečná konference Agora se uskutečnila v prosinci v bývalém kasinu ve městě Kluž-Napoca. Partneři projektu se podělili o své zkušenosti z projektu Agora. Jednalo se o veřejný okamžik reflexe na závěr této 30 měsíční cesty Agora.

AGORA: World Planning Congress in Brussels

Část konsorcia AGORA se zúčastnila 58. světového plánovacího kongresu ISOCARP – International Society of City and Regional Planners v Bruselu.
Partneři projektu AGORA ze sdružení Eutropian, Urbasofia, Urbanistični inštitut Republike Slovenije a regionu Neckar-Alb šířili na kongresu práci a výsledky projektu ve třech různých prezentacích.
Například byla představena případová studie projektu AGORA: Multiplicita a konvergence v nízkouhlíkovém průmyslovém parku – testovací plánování v regionu Neckar-Alb. Testovací plánování realizovalo regionální sdružení Neckar-Alb s cílem vyvinout různé ideální scénáře plánování pro výstavbu prvního meziobecního obchodního a průmyslového parku se sníženým obsahem CO₂ v regionu Neckar-Alb.

AGORA: setkání partnerů v Praze

Partneři projektu AGORA se v říjnu 2022 osobně setkali v České republice, aby se navzájem informovali o svých stěžejních projektech, společně se poučili ze společných výzev a zamysleli se nad udržitelností svých strategií regenerace. Setkání hostil teritoriální partner projektu Praha 9.

Dne 13. října měli partneři AGORA možnost navštívit areál bývalé továrny Odkolek, kde vznikne nová rezidenční čtvrť pro městskou část Praha9.

Chcete se dozvědět více?
Podívejte se na prohlídku, kterou vás provede koordinátor Prahy 9 pro AGORU Pavel Pospíšek :

AGORA: setkání partnerů v Sofii

Po více než roce omezení cestování se partneři projektu AGORA opět mohli setkat fyzicky. Ve dnech 11. a 12. května 2022 se v bulharském hlavním městě konalo druhé fyzické setkání, zasedání řídicího výboru a nadnárodní seminář o budování kapacit, které pořádala Sofijská rozvojová asociace a Sofijský magistrát.
Fyzicky i online se sešli územní partneři z Kišiněva v Moldavsku, Kluže-Napoky v Rumunsku, Koprivnice v Chorvatsku, Kranje ve Slovinsku, regionu Neckar-Alb v Německu, Prahy v České republice, Slavonského Brodu v Chorvatsku, Szarvaše v Maďarsku a Zenice v Bosně a Hercegovině. Osobně se připojili také vědečtí partneři z Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Urbasofia a Eutropian, online pak Pakora a Metropolitan Research Institute – Városkutatás Kft.

K nadnárodnímu semináři o budování kapacit se připojili také zástupci dalších bulharských obcí, zainteresovaných stran a dalších projektů INTERREG Danube v oblasti kultury a obnovy měst. Účastníci společně pracovali na pilířích souboru nástrojů pro budování kapacit AGORA, které budou vytvořeny později v rámci projektu, a to v různých oblastech, od finančních a obchodních modelů po zapojení zúčastněných stran, od spravedlivého územního plánování po udržitelnost.

AGORA: setkání partnerů v Cluji

Poté, co partneři projektu Interreg AGORA prošli mnoha výzvami kvůli různým výlukám a cestovním omezením, se jim nakonec podařilo fyzicky se setkat v rodném městě jejich hlavního partnera, obce Cluj-Napoca.
Více než setkání konsorcia byly tyto dva dny intenzivního setkání okamžikem, kdy se partneři vzájemně sblížili pro lepší budoucí spolupráci. Po zhodnocení aktivit za více než rok trvání projektu a naplánování posledních 9 měsíců činnosti navštívili partneři projektu InterregAGORA také pilotní oblast Kluž-Napoca: čtvrť Iris.

AGORA: 3. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Třetí z nich byl uspořádáo dne 2. 11. 2021 na téma 3. tematického klastru – NEVYUŽITÉ/NEDOSTATEČNĚ VYUŽITÉ OBLASTI JAKO POTENCIÁLY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ.

AGORA: 2. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Druhé z nich proběhlo dne 12. 10. 2021 na téma 1. tematického klastru – VELKOOBJEMOVÉ (POST-) PRŮMYSLOVÉ OBLASTI.

AGORA: 1. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. První z nich bylo uspořádáno 11. 10. 2021 na téma 2. tematického klastru: Nevyužívané oblasti (budovy).

Online meeting partnerů AGORA

Vzhledem k tomu, že COVID-19 je stále ještě nebezpečím, proběhlo plánované setkání partnerů AGORA online dne 21. 7. 2021. Na setkání byly projednány administrativní záležitosti i jednotlivé činnosti v rámci pracovních balíčků. Kromě toho byl představen další příběh AGORA ze strany zástupců Kišiněva.

AGORA: State of Play Workshop

Dne 24. 6. 2021 se v Praze 9 ve spolupráci s EuDA uskutečnil interaktivní seminář State of Play. Cílem workshopu bylo vytvořit společnou realistickou představu o potřebách, problémech a možnostech obnovy a opětovného využití veřejného prostoru kreativním způsobem.

V rámci workshopu byl představen projekt AGORA, jeho záměry, cíle a ambice, výsledky pracovního balíčku T1 (např. operační analýza) a další práce, které byly dosud vykonány v rámci jiných pracovních balíčků. Zapojení zúčastněných stran bylo interním týmem projektu hodnoceno pozitivně, většina zúčastněných stran a zástupců organizací je otevřena dalším setkáním.

Výsledky pracovního balíčku T1 byly obecně přijaty velmi dobře a velmi pozitivně hodnoceny, neboť některé zúčastněné strany mají s územním plánováním a přestavbou brownfieldů širší a rozsáhlejší zkušenosti, některé méně. Celkově byla diskuse pro všechny přítomné účastníky přínosná a obohacující. Vybrané pilotní projekty byly skupinou dobře přijaty.