AGORA úvodní online konference

Úvodní konference projektu AGORA – „Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets” – Good governance prostřednictvím sociálních inovací

Projekt AGORA, který je spolufinancovaný programem Interreg Danube, byl oficiálně zahájen online konferencí. Konference se zúčastnilo více než 27 zástupců partnerů projektu, dále zástupců vedoucího partnera projektu a rumunské národní agentury.

Cílem projektu AGORA je zlepšit kapacitu orgánů veřejné správy na místní a regionální úrovni tak, aby se staly důvěryhodnějšími a aktivnějšími aktéry v oblasti územní revitalizace prostřednictvím vývoje, testování a integrace nových provozních a politických nástrojů.

Pod vedením města Cluj-Napoca a s využitím zkušeností v oblasti obnovy a zhodnocování opuštěných pozemků a budov AGORA testuje a usnadňuje přijetí nových nástrojů klíčovými aktéry v partnerských městech s cílem využít a znovu obnovit nevyužitý místní majetek (opuštěné veřejné a soukromé budovy a pozemky) a propojit ho s místními a zahraničními ekonomickými příležitostmi.

Doba trvání projektu je 30 měsíců, počínaje 1. červencem 2020. Celkový způsobilý rozpočet projektu je 2 396 870,05 EUR.

Projekt pomocí svých aktivit usiluje o:

  • Zlepšení strategií participativní správy;
  • Vznik inovativních rámců řízení pro hodnocení, monitorování a srovnávání;
  • Spoluvytváření a hodnocení veřejných služeb;
  • Přenositelnost skrze AGORA Toolkit pro města a plánovače;
  • Vzájemné učení, znalosti a přenositelnost pilotáže

3. Newsletter projektu DESK

Třetí newsletter projektu DESK ke stažení zde

2. Newsletter projektu DESK

Druhý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

DESK_2_Newsletter

1. Newsletter projektu TICTAC

Vítáme Vás u prvního vydání newsletteru projektu TICTAC: Time for International Cooperation: Active Cities.

3. setkání partnerů projektu DESK v Itálii

ERA se zúčastnila třetího setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” s kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819” v italském městě Potenza. 
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/. 

Kick-off meeting projektu TICTAC v Praze

K projektu TICTAC se 29. 11. 2019 uskutečnil v Praze kick-off meeting, jehož hlavním cílem bylo řešení intelektuálních výstupů, následné zapojení jednotlivých partnerů do jejich zpracování a kromě jiného také diseminace a projektový management.

Setkání proběhlo skvěle a v pohodové atmosféře a my se velmi těšíme na další spolupráci.

První Newsletter projektu DESK

V příspěvku k přečtení celý Newsletter.

 

2. setkání partnerů projektu DESK

ERA se zúčastnila druhého setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” and kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819”.
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/. 

AgriGo4Cities Nadnárodní konference – Budapešť, Březen 2019

Jménem partnerství projektu AgriGo4Cities Vás srdečně zveme k účasti na nadnárodní konferenci projektu s názvem PARTICIPATORY URBAN AGRICULTURE FOR INCLUSIVE CITIES, která se uskuteční v Budapešti dne 19. března 2019. 

Konference,  pořádaná Central Transdanubian Regional Innovation Agency, bude sdružovat odborníky, praktiky, nevládní organizace, aktivisty, tvůrce politik a zástupce veřejných institucí s cílem diskutovat o přínosu participativního přístupu v rozvoji komunit, jeho možnosti integrace do rozhodovacího procesu ve veřejném sektoru a způsoby, jak motivovat a posílit marginalizované skupiny, aby se zapojily do procesu sociálního a ekonomického rozhodování.

Konference se bude konat v angličtině. 

Sledujte stránku události na: 

https://www.facebook.com/events/225195041761270/

Případně se registrujte do 8.3.2019 prostřednictvím online formuláře na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx9uryg8hiczu5NCZmy3n3KBRjZ-uKpHbP2SRyyI8IcmMOfg/viewform?fbclid=IwAR2Sf6rY6KjDLbTOil1wyKDwpErkaQ8SI6rRZ0Z86KRNFLCBq87vsCO0UnE

Setkání partnerů projektu STOP BULLYING

Ve dnech 8. až 10 října 2018 se uskutečnilo druhé projektové setkání koordinátorů za všechny projektové partnery. Tentokrát bylo toto setkání organizováno naším italským partnerem ze severoitalského města Asti. V rámci setkání došlo k návštěvě partnerského přírodovědného lycea i k několika velice přínosným aktivitám přímo s tamními studenty. Výstupem setkání však bylo nastavení dalšího harmonogramu projektu a přehled plnění výstupů jednotlivými partnery. V Asti jsme také zahájili přípravu na třetí odborný workshop LTTA, který se uskuteční v dubnu roku 2019 v Portugalsku. Při této příležitosti budou čeští učitelé seznamovat své zahraniční kolegy se svými zkušenostmi se sociálně podmíněným typem šikany zakládajícím na materiálních rozdílech mezi dětmi.