AGORA Walks

Tváří v tvář omezením mobility v důsledku současné pandemie vytvořili partneři projektu AGORA alternativní zahajovací kampaň prostřednictvím řady digitálních obsahů na podporu našeho projektu a získání příspěvků odborníků. Partneři projektu pracovali na různých akcích / kampaních, na nichž vzájemně úzce spolupracují. Jednou z těchto akcí jsou takzvané AGORA WALKS, v rámci kterých dojde k vytvoření videí na podporu publicity projektu a která budou následně využita pro komunikaci a další zapojení odborníků.

Videa z již uskutečněných AGORA walks můžete shlédnout na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora/section/agora-walks

5. Newsletter projektu DESK

Pátý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

ALERRT Průzkum

🚨 Průzkum projektu ALERRT je nyní k dispozici v 8 různých jazycích! Sdílejte své zkušenosti s dostupností služeb first responderů (hasičů, policistů, záchranářů) v:

Češtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=cs

Angličtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH

Holandštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=nl

Francouzštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=fr

Řečtině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=el

Italštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=it

Španělštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=es

Portugalštině 👉https://www.surveymonkey.com/r/LXPKBFH?lang=pt

TICTAC Guide

Byla dokončena finální anglická verze průvodce dotačními příležitostmi pro veřejné instituce v rámci projektu TICTAC! Průvodce představuje inovativní neformální vzdělávací program využitelný nejen pro zaměstnance veřejných správy.

Český překlad průvodce by měl být dokončen v březnu 2021.

Pro více informací a stažení průvodce navštivte naši webovou stránku projektu!

4. Newsletter projektu DESK

Čtvrtý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

AGORA úvodní online konference

Úvodní konference projektu AGORA – „Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets” – Good governance prostřednictvím sociálních inovací

Projekt AGORA, který je spolufinancovaný programem Interreg Danube, byl oficiálně zahájen online konferencí. Konference se zúčastnilo více než 27 zástupců partnerů projektu, dále zástupců vedoucího partnera projektu a rumunské národní agentury.

Cílem projektu AGORA je zlepšit kapacitu orgánů veřejné správy na místní a regionální úrovni tak, aby se staly důvěryhodnějšími a aktivnějšími aktéry v oblasti územní revitalizace prostřednictvím vývoje, testování a integrace nových provozních a politických nástrojů.

Pod vedením města Cluj-Napoca a s využitím zkušeností v oblasti obnovy a zhodnocování opuštěných pozemků a budov AGORA testuje a usnadňuje přijetí nových nástrojů klíčovými aktéry v partnerských městech s cílem využít a znovu obnovit nevyužitý místní majetek (opuštěné veřejné a soukromé budovy a pozemky) a propojit ho s místními a zahraničními ekonomickými příležitostmi.

Doba trvání projektu je 30 měsíců, počínaje 1. červencem 2020. Celkový způsobilý rozpočet projektu je 2 396 870,05 EUR.

Projekt pomocí svých aktivit usiluje o:

  • Zlepšení strategií participativní správy;
  • Vznik inovativních rámců řízení pro hodnocení, monitorování a srovnávání;
  • Spoluvytváření a hodnocení veřejných služeb;
  • Přenositelnost skrze AGORA Toolkit pro města a plánovače;
  • Vzájemné učení, znalosti a přenositelnost pilotáže

3. Newsletter projektu DESK

Třetí newsletter projektu DESK ke stažení zde

2. Newsletter projektu DESK

Druhý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

DESK_2_Newsletter

1. Newsletter projektu TICTAC

Vítáme Vás u prvního vydání newsletteru projektu TICTAC: Time for International Cooperation: Active Cities.

3. setkání partnerů projektu DESK v Itálii

ERA se zúčastnila třetího setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” s kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819” v italském městě Potenza. 
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/.