Expertní poradenství

 Dotační poradenství a vzdělávání
Dotační poradenství a vzdělávání

> Sledování dotačních možností na míru dle potřeb organizace
> Jednorázové zapojení organizace do mezinárodního projektu
> Jednorázové vyhledání dotačních možností pro konkrétní záměr
> Příprava projektových záměrů
> Komplexní zpracování projektových žádostí včetně povinných i nepovinných příloh (například studie proveditelnosti, cost-benefit analýzy CBA), a to jak v rámci mezinárodních programů, tak v rámci národních výzev
> Komplexní administrace a finanční řízení při realizaci evropských projektů
> Služby související s evaluací a monitoringem projektů
> Vyhledání spolehlivých a odborně zdatných zahraničních partnerských organizací

 Strategické plánování,  expertní analýzy a evaluace
Strategické plánování, expertní analýzy a evaluace

Členové naší expertní sítě jsou vyškoleni v přípravě veřejných strategií a mají bohaté zkušenosti se strategickým plánováním
v oblastech
> školství a vzdělávání,
> sociálních věcí a trhu práce,
> zdravotnictví,
> rozvoje měst,
> inovací a inovačního managementu,
> cestovního ruchu,
> energetické efektivity budov a obnovitelných zdrojů energie.

  On-line prezentace a softwarové systémy
On-line prezentace a softwarové systémy

Evropská rozvojová agentura nabízí tvorbu webových stránek a prezentací, zajištění přípravy a rozesílání on-line newsletterů.

Našim klientům poskytujeme jednoduchá a levná softwarová řešení e-learningu, správy úkolů (task management) a správy zákazníků (CRM).

  Komunikace a PR
Komunikace a PR

Náš tým má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s tvorbou komunikačních strategií velkých mezinárodních projektů, provádění mezinárodních informačních kampaní a zajištění public relations.

Veřejné zakázky
Veřejné zakázky

Ve spolupráci s renomovanými právníky zajišťujeme komplexní správu veřejných zakázek, zejména v souvislosti s implementací projektů, financovaných z EU. Náš tým je připraven zajistit při zadávání zakázek kombinaci zákonných norem, pravidel evropských fondů i vnitřních pravidel organizací.

Ve spolupráci s naší mezinárodní sítí jsme připraveni poskytnout expertní poradenství také v oblasti méně obvyklých typů veřejného zadávání, především v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a zadávání zakázek v předobchodní fázi a inovačního partnerství.

Dotační poradenství a vzdělávání

> Sledování dotačních možností na míru dle potřeb organizace
> Jednorázové zapojení organizace do mezinárodního projektu
> Jednorázové vyhledání dotačních možností pro konkrétní záměr
> Příprava projektových záměrů
> Komplexní zpracování projektových žádostí včetně povinných i nepovinných příloh (například Studie proveditelnosti, Cost-Benefit analýzy CBA), a to jak v rámci mezinárodních programů, tak v rámci národních výzev
> Komplexní administrace a finanční řízení při realizaci evropských projektů
> Služby související s evaluací a monitoringem projektů
> Vyhledání spolehlivých a odborně zdatných zahraničních partnerských organizací

Strategické plánování, expertní analýzy a evaluace

Členové naší expertní sítě jsou vyškoleni v přípravě veřejných strategií a mají bohaté zkušenosti se strategickým plánováním
v oblastech
> školství a vzdělávání,
> sociálních věcí a trhu práce,
> zdravotnictví,
> rozvoje měst,
> inovací a inovačního managementu,
> cestovního ruchu,
> energetické efektivity budov a obnovitelných zdrojů energie.

On-line prezentace a softwarové systémy, komunikace a PR

Evropská rozvojová agentura nabízí tvorbu webových stránek a prezentací, zajištění přípravy a rozesílání on-line newsletterů.

Našim klientům poskytujeme jednoduchá a levná softwarová řešení e-learningu, správy úkolů (task management) a správy zákazníků (CRM).

Náš tým má rozsáhlé a dlouhodobé zkušenosti s tvorbou komunikačních strategií velkých mezinárodních projektů, provádění mezinárodních informačních kampaní a zajištění public relations.

Veřejné zakázky

Ve spolupráci s renomovanými právníky zajišťujeme komplexní správu veřejných zakázek, zejména v souvislosti s implementací projektů, financovaných z EU. Náš tým je připraven zajistit při zadávání zakázek kombinaci zákonných norem, pravidel evropských fondů i vnitřních pravidel organizací.

Ve spolupráci s naší mezinárodní sítí jsme připraveni poskytnout expertní poradenství také v oblasti méně obvyklých typů veřejného zadávání, především v oblasti partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a zadávání zakázek v předobchodní fázi a inovačního partnerství.