O nás

O Evropské rozvojové agentuře

Evropská rozvojová agentura byla založena v roce 2008 a bezprostředně po svém vzniku se stala klíčovým dodavatelem poradenství v oblasti vzdělávání, mezinárodní spolupráce a transferu know-how, expertních analýz a evropských dotací.

Evropská rozvojová agentura spolupracuje s rozsáhlou mezinárodní expertní sítí a realizuje projekty s celou řadou zahraničních partnerských organizací.

Co umíme

V současné době se soustředíme především na mezinárodní spolupráci, zprostředkování mezinárodních mobilit a na psaní projektových žádostí v rámci českých ESF programů.

  • Zpracujeme Vám projektovou žádost na míru pro programy Interreg, Horizont 2020, Erasmus+, Evropa pro občany, LIFE, URBACT, EaSI a v rámci dalších národních i mezinárodních grantových schémat.
  • Zajistíme pro Vás účast v konsorciích připravovaných mezinárodních projektů.
  • Proškolíme Vás v projektovém managementu a dalších tématech.
  • Budeme pro Vás sledovat vyhlašované výzvy a grantové příležitosti.
  • Zajistíme stáže pro Vaše zaměstnance v zahraničí a naopak zahraniční stážisty pro Vaši firmu.
  • Najdeme pro Váš projekt vhodné partnery v zahraničí, najdeme pro Vás partnerská města.
  • A mnoho dalšího – neváhejte se zeptat a podívejte se rovněž do sekce Služby.

Tým Evropské rozvojové agentury

Evropská rozvojová agentura si zakládá zejména na perfektní odborné přípravě svých zaměstnanců a spolupracovníků. Díky tomu má k dispozici silný tým vzdělaných a klientsky orientovaných spolupracovníků, kteří mají široké zkušenosti ze soukromé, veřejné i neziskové sféry.

Jan Hauser
Jan Hauser

Zakladatel a jednatel společnosti

Jan je zakladatelem a jednatelem Evropské rozvojové agentury. Patří k předním českým expertům v oblasti dotačních programů Evropské unie a mezinárodní spolupráce. V ERA se věnuje především dotačnímu poradenství, odborné a vzdělávací činnosti.

Martin Rejmíš
Martin Rejmíš

Ředitel společnosti

Martin je ředitelem Evropské rozvojové agentury. Má na starosti řízení interního týmu a klíčových zakázek firmy. Koordinuje také mezinárodní partnerskou síť ERA.

Marek Třeštík
Marek Třeštík

Projektový manažer

Marek je projektovým manažerem a jeho hlavní pracovní náplní je příprava projektových žádostí a administrace projektů z českých operačních programů, zejména z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost. Podílí se také na přípravě a realizaci projektů v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních programů.

Kateřina Janatová
Kateřina Janatová

Projektová manažerka

Katka je projektovou manažerkou. Podílí se na přípravě a realizaci projektů v rámci českých operačních programů a mezinárodních programů Interreg Danube, Erasmus+ a dalších.

Jan Šašek
Jan Šašek

Projektový manažer

Jan v ERA působí jako projektový manažer. Podílí se na přípravě a realizaci projektů především v rámci programu Erasmus+, stejně tak i českých operačních programů, programu Evropa pro občany a dalších.

Simona Polláková

Koordinátor mobilit

Funkce koordinátora konsorcia univerzit a zahraničních mobilit má na starosti veškeré mobility studentů a zaměstnanců nejen v rámci programu Erasmus+. Dále zprostředkovává pracovní stáže pro české vysokoškoláky, kteří chtějí získat zkušenosti v zahraničí. Má také na starosti zahraniční studenty a zaměstnance, kteří chtějí poznat české studijní či pracovní prostředí.
Pokud se chcete dozvědět více o možnostech vycestování za zkušenostmi, nebo naopak hledáte vhodného stážistu do vaší firmy, kontaktujte info@eracr.cz.

Kateřina Kolingerová
Kateřina Kolingerová

Office manažerka

Katka je Office manažerkou. Je zodpovědná za bezproblémové fungování kanceláře, finanční řízení a personální záležitosti.
Pokud se chcete dozvědět více o kariérních možnostech v rámci ERA, obracejte se přímo na Katku.

Zuzana Andělová
Zuzana Andělová

Projektová manažerka

Zuzka je projektovou manažerkou a zpracovatelkou nových žádostí. Její hlavní pracovní náplní je příprava projektových žádostí z českých operačních programů, zejména OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Praha – pól růstu ČR.

Kristýna Roubalová
Dominika Urhová

Stážistka

Dominika je stážistka v ERA. Pomáhá s realizací mezinárodních projektů a má na starosti hledání nových partnerství a možností spolupráce.

Maria Pereira
Maria Pereira

Stážistka

Maria je stážistka v ERA. Pomáhá s realizací mezinárodních projektů a má na starosti hledání nových partnerství a možností spolupráce v Portugalsku.

Přidejte se
Přidejte se

Dle dovedností

Evropská rozvojová agentura je otevřena všem talentům. Máte chuť s námi spolupracovat? Neváhejte se obrátit na naši office manažerku Katku.

Sledujte nás na sociálních sítích