Služby

Inovace

Inovační projekty
Sociální inovace
Inovace ve vzdělávání

Dotační příležitosti

Pro kraje, města, školy, firmy, NNO
Dotace EU, Norské a další fondy
Žádost/administrace/evaluace

Vzdělávání a mobility

Výjezdy studentů a žáků do zahraničí
Výjezdy pracovníků ve vzdělávání
Vzdělávací programy a projekty

Partnerství měst a škol

Mezinárodní spolupráce
Vědecká spolupráce
Mezinárodní výměna zkušeností

Komunikace

Komunikační strategie a kampaně
Public relations
On-line prezentace a software

Expertní poradenství

Strategické plánování
Expertní analýzy
Veřejné zakázky