Partnerství

Evropská rozvojová agentura je českou jedničkou v evropských projektech mezinárodní spolupráce

Zaujaly Vás programy mezinárodní spolupráce? Připravíme Vám celý projekt na klíč, najdeme kvalitní zahraniční partnerské organizace a získáme financování nebo Vás a Vaši organizaci zapojíme do mezinárodních projektů, které jsou připravovány v zahraničí. To vše díky naší prestižní celoevropské projektové síti.

Evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají, významnou přidanou hodnotu jak po obsahové, tak po finanční stránce. Přesto nejsou v České republice plně využívány. Naše zkušenosti a rozhovory s pracovníky veřejného, soukromého i neziskového sektoru ukazují, že to není důsledkem nedostatečného zájmu o mezinárodní dotační programy, ale pouze jejich nedostatečnou propagací. Povědomí o těchto programech je v České republice skutečně minimální, což je z mnoha důvodů velká škoda.

Mezinárodní programy totiž nabízejí nejen dodatečné finanční prostředky a obsahovou odbornost, ale také nevídanou tematickou šíři. Do mezinárodního projektu se může zapojit jakákoliv právnická osoba a financovat se dá téměř vše – od mezinárodní spolupráce špičkových výzkumných ústavů, přes setkávání starostů až po putovní výstavy amatérských fotografů. 

Co jsou to vlastně programy mezinárodní spolupráce?

Kromě strukturálních fondů, které jsou v České republice dobře známé a rovněž poměrně dost využívané, existuje celá řada dalších dotačních programů, z nichž většina je zaměřena na mezinárodní spolupráci. Jsou to především tzv. komunitární programy, které se zaměřují na jednotlivé politiky EU, například na vzdělávání, výzkum, dopravu, bezpečnost apod.

Na rozdíl od programů podporovaných ze strukturálních fondů jsou tyto programy financovány přímo z rozpočtu Evropské komise a podléhají administraci přímo některého z jejích útvarů. Projekty podané v rámci komunitárních programů jsou hodnoceny a vybírány přímo v Bruselu – to znamená, že tyto projekty musí obstát v tvrdé mezinárodní konkurenci. Zatímco prostředky ze strukturálních fondů jsou rozdělovány jednotlivým státům, prostředky v rámci komunitárních programů jsou většinou alokovány dle jednotlivých programů/oblastí. Záleží tedy pouze na aktivitě a šikovnosti českých žadatelů, kolik evropských peněz do České republiky v rámci těchto programů připlyne.

Pro programové období 2014 – 2020 byly schváleny nové dotační programy a od jara 2014 je již podávání projektových žádostí v plném proudu. Mezinárodní dotační programy podporují projekty v rámci následujících témat:

Již jste si pročetli informace o mezinárodních programech ve všech uvedených oblastech? Přesto vězte, že tento výčet není a ani nemůže být kompletní. Kromě těchto velkých programů s daným rozpočtem jsou totiž často vyhlašovány i další jednotlivé výzvy Evropské komise, různé pilotní akce, menší grantová řízení apod. 

Jako příklady méně známých programů mohou sloužit například program Clo 2020 (Customs, program na podporu modernizace celní legislativy), program Fiscalis 2020 (reforma daňových systémů a vnitřní trh), Hercules (boj proti finančním podvodům) a Pericles (boj proti padělání eura), nebo Evropský statistický program, Finanční nástroj civilní ochrany (Civil Protection Financial Instrument), program Galileo (rozvoj stejnojmenného satelitního systému) a zcela nově zavedená Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.