Dotační příležitosti

Mám zájem o dotace a zastupuji


Jak spolupracujeme

Audit dotačních příležitostí
~
Párování možností s potřebami organizace
~
Vyhledání a sledování vhodných výzev k předkládání projektů
~
Tvorba projektového záměru v souladu s výzvou a potřebami organizace
~
Konzultace záměru s poskytovateli dotací
~
Sepsání kompletní žádosti včetně příloh
~
Administrace projektu včetně finančního řízení a projektové expertizy
~
Nezávislé vyhodnocení průběhu projektu a návrhy na další postup

Jaké fondy zajišťujeme

Operační programy (Evropské strukturální a investiční fondy ESIF): OPZ, OPVVV, OPŽP, OPPIK, OPPPR, PRV, OPD a další
~
Norské fondy
~
Švýcarské fondy
~
Mezinárodní visegradský fond
~
Horizon 2020, Horizon Europe
~
Erasmus+
~
Evropa pro občany
~
Employment and Social Innovation (EaSI)
~
a další komunitární programy

Reference

Od roku 2008 jsme připravili a realizovali stovky projektů. Na referenční zakázky se můžete podívat zde: