AGORA úvodní online konference

Úvodní konference projektu AGORA – „Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets” – Good governance prostřednictvím sociálních inovací

Projekt AGORA, který je spolufinancovaný programem Interreg Danube, byl oficiálně zahájen online konferencí. Konference se zúčastnilo více než 27 zástupců partnerů projektu, dále zástupců vedoucího partnera projektu a rumunské národní agentury.

Cílem projektu AGORA je zlepšit kapacitu orgánů veřejné správy na místní a regionální úrovni tak, aby se staly důvěryhodnějšími a aktivnějšími aktéry v oblasti územní revitalizace prostřednictvím vývoje, testování a integrace nových provozních a politických nástrojů.

Pod vedením města Cluj-Napoca a s využitím zkušeností v oblasti obnovy a zhodnocování opuštěných pozemků a budov AGORA testuje a usnadňuje přijetí nových nástrojů klíčovými aktéry v partnerských městech s cílem využít a znovu obnovit nevyužitý místní majetek (opuštěné veřejné a soukromé budovy a pozemky) a propojit ho s místními a zahraničními ekonomickými příležitostmi.

Doba trvání projektu je 30 měsíců, počínaje 1. červencem 2020. Celkový způsobilý rozpočet projektu je 2 396 870,05 EUR.

Projekt pomocí svých aktivit usiluje o:

  • Zlepšení strategií participativní správy;
  • Vznik inovativních rámců řízení pro hodnocení, monitorování a srovnávání;
  • Spoluvytváření a hodnocení veřejných služeb;
  • Přenositelnost skrze AGORA Toolkit pro města a plánovače;
  • Vzájemné učení, znalosti a přenositelnost pilotáže

3. Newsletter projektu DESK

Třetí newsletter projektu DESK ke stažení zde

Úspěch projektu AgriGo4Cities

Projekt AgriGo4Cities byl vybrán jako jeden ze stěžejních projektů a dobrých příkladů nadnárodní spolupráce ve prospěch evropských občanů v rámci oslav výročí 30 let programu Interreg. Více informací naleznete zde.

Šablony III pro ZŠ a MŠ v celé ČR včetně Prahy

Aktuální výzva pro mateřské a základní školy v ČR včetně Prahy
Co zůstává

o Zjednodušený projekt a 100% paušální zálohová platba na začátku projektu.
o Míra spolufinancování školy 0 %.
o Dostupné vzory pro vykazování jednotlivých aktivit.
o Příloha Přehled šablon s popisem aktivit a správného vykazování.
o Povinnost vyplnění dotazníku v systému Sběr dat (UIV). Dotazník bude sloužit jako výstup pro Šablony II a zároveň jako vstupní dokument pro žádost o Šablony III.
o Projekt není možné realizovat souběžně se Šablonami II. Výjimku tvoří případy, kdy si vliv současného nouzového stavu vynutí prodloužení předchozího projektu.

Co je nové

o Menší celkový rozpočet výzvy, podání žádosti o podporu je nutné co nejdříve.
o Nižší maximální rozpočet školy, princip popsán níže.
o Podávají se pouze dvě zprávy o realizaci. První po 6 měsících od počátku projektu a druhá po jeho ukončení.
o Do projektu nelze zahrnout aktivity pro školní družiny a kluby.
o Snížení počtu aktivit. Zůstává personální podpora, ICT ve výuce, tandemová výuka, sdílení zkušeností, kluby, doučování, projektová výuka a setkání s rodiči.
o Nová aktivita Zahraniční stáže pro pedagogy v délce 5 až 20 dní vzdělávání v zahraniční škole.
o Nově stanovena povinná aktivita Projektový den ve výuce pro MŠ i ZŠ.

Open European Societies

Naši partneři z Institutu pro regionální rozvoj realizují videokampaň k projektu Open European Societies, který spěje ke svému vrcholu!

Pro více informací si nenechte ujít video dostupné na našem Facebooku zde.

2. Newsletter projektu DESK

Druhý newsletter projektu DESK ke stažení zde.

DESK_2_Newsletter

1. Newsletter projektu TICTAC

Vítáme Vás u prvního vydání newsletteru projektu TICTAC: Time for International Cooperation: Active Cities.

3. setkání partnerů projektu DESK v Itálii

ERA se zúčastnila třetího setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” s kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819” v italském městě Potenza. 
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/. 

Kick-off meeting projektu TICTAC v Praze

K projektu TICTAC se 29. 11. 2019 uskutečnil v Praze kick-off meeting, jehož hlavním cílem bylo řešení intelektuálních výstupů, následné zapojení jednotlivých partnerů do jejich zpracování a kromě jiného také diseminace a projektový management.

Setkání proběhlo skvěle a v pohodové atmosféře a my se velmi těšíme na další spolupráci.

International Day 2019 na Technické univerzitě v Liberci

International Day 2019 na Technické univerzitě v Liberci byl ideální příležitostí, aby ERA přijela nalákat studenty na zahraniční praktické stáže v rámci programu Erasmus plus.

Příležitost dostali také studenti, kteří se již ze stáže vrátili, aby zde sdíleli své zkušenosti a zážitky.