Konference CZEDUCON 2019

Již po několikáté proběhla v Praze konference CZEDUCON 2019, kde bylo možné zúčastnit se několika mezinárodních workshopů.

Tématem bylo vzdělávání v budoucnosti, vzdělávací programy a jejich digitalizace.

Evropská rozvojová agentura nemohla chybět a na místě prezentovala své služby a programy mezinárodním i tuzemským návštěvníkům.

PhDr. Jan Hauser, jednatel společnosti

Bc. Simona Polláková, koordinátorka mobilit

Stáž polských studentů se zaměřením na strojírenské obory

V období 17. 9. – 3. 10. 2019 v rámci programu Erasmus + proběhla stáž 10 polských studentů se zaměřením na strojírenské obory.
Ve spolupráci s Akademií  řemesel Praha a SPŠE v Úžlabině , další partnerská zahraniční škola realizovala mobilitu zaměřenou na získání odborných kompetencí ve zvoleném oboru.

Stěžejní část stáže byla zaměřena na workshopy věnované soustružení a programování na CNC strojích.
Nechyběly ani doprovodné aktivity zaměřené na elektromobily a vodíková auta, létání s drony, modelování a 3D tisk, sváření na virtuálním svářecím trenažeru, práce se slaboproudými stavebnicemi či virtuální realita na auto-trenažeru.

NEWSLETTER 3D-HELP PROJEKTU

Vítáme Vás u čtvrtého a posledního vydání newsletteru projektu 3D-HELP. V tomto závěrečném čísle Vám poskytneme nejnovější informace vycházející z pátého setkání uskutečněného v České republice. Také se dozvíte, kdy a kde se konaly akce pro veřejnost, informující o projektu a dozvíte se detailní postup k přístupu do bezplatné eLearningové/ online platformy.

I přes to, že se 3D tisk již využívá v mnoha oblastech, v oblasti vzdělávání je tato technologie stále ještě na začátku. Projekt 3D-HELP si zakládá na poskytnutí pomoci Dospělým poskytovatelům vzdělání k začlenění 3D Tisku do současných studijních plánů.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření inovativního učebních osnov, obsah vzdělávacích kurzů a jeho online platformu se zaměřením na revoluční 3D tiskovou technologii. Všechny tyto zdroje, které budou dostupné každému, obohatí dospělé o specifické dovednosti spojené s ICT, inženýrstvím a technologiemi.

Akce pro veřejnost

Všichni partneři projektu pořádali s účelem zvýšení povědomí o vzdělávacím materiálu vytvořeném v rámci projektu 3D-HELP akci pro cílové skupiny (Multipier Event, ME). První ME se konala  8. září 2018 v chorvatském Záhřebu, 20. června 2019 následovala ME v Kaunas (Litva), ME v Praze se konala 24. září 2019, ME v Paole na Maltě 11. října 2019, a závěrečná ME se konala 15. října 2019 v rumunském Iasi.

Všech šest intelektuálních vstupů bylo představeno účastníkům, především tedy lektorům dospělých a zástupcům neziskových či soukromých organizací. Na některých z Multiplier Events si účastníci mohli sami vyzkoušet práci s 3D tiskárnami, a poté byli seznámeni s eLearningovou platformou a jejím obsahem. Na základě zpětné vazby byly účastníci s organizací celé události velmi spokojeni a shodli se, že jim dovednosti propojené s 3D Tiskovou technologií rozšíří jejich pracovní možnosti.

Páté setkání 3D-HELP

Páté mezinárodní setkání zakončilo všechna setkání mezi partnery. Bylo pořádáno hlavním partnerem celého projektu, Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o (EUDA), a konalo se v Praze, České republice, a to ve dnech 23. – 24. září 2019. Hlavním tématem celého setkání byl Intelektuální výstup 6, tedy eLearnignová platforma pro 3D-HELP, v rámci které se projednávaly její další  vylepšení či otázky zvýšení a ulehčení přístupnosti platformy pro dospělé uživatele.

Kurz 3D-HELP je přístupný na všech elektronických zařízeních na www.mecb.com.mt/lms/3dhelp, a je nyní přeložen do 5 národních jazyků, tedy do angličtiny, rumunštiny, chorvatštiny, litevštiny a češtiny. Každý je vyzíván k registraci a z důvodu přístupu ke všem vzdělávacím materiálům vytvořených během projektu 3D-HELP i k následnému zapsání do všech tří možných modulů kurzu (začátečník, středně pokročilý, expert).

Setkáváme se s celkem osmi tématy, které zahrnují širokou škálu informací o 3D tisku, od jeho využití, technologie, až k samotnému osobnímu používání. Po dokončení jednotlivých témat si účastník může sám osvědčit své nabyté znalosti v krátkém kvízu. Jakmile jsou kvízy všech témat v rámci jednoho modulu úspěšně dokončeny, účastník obdrží certifikát o svých dovednostech. Důležité je dokončení všech tří modulů, které až povede k navýšení vašich digitálních znalostí.

Během setkání se dále rozebírala organizace jednotlivých ME a diseminačních aktivit každého z partnerů. 24. září 2019 se celý tým 3D-HELP zúčastnil ME pořádaný Evropskou rozvojovou agenturou, kterého se zúčastnila velká skupina dospělých nadšenců.

Nezapomeňte navštívit webové stránky projektu www.3dhelp.euda.eu, na kterých naleznete veškerý vzdělávací materiál projektu 3D-HELP spolu se studijním plánem a instrukcemi pro školitele.

Závěrečný meeting a konference projektu 3D-HELP

23. září 2019 se konalo poslední setkání všech partnerských organizací projektu 3D-Help, na které navazovala závěrečná konference pro veřejnost.

Zástupci partnerských organizací z České republiky, Chorvatska, Rumunska, Malty a Litvy diskutovali o závěrečných krocích projektu, jeho rozšíření mezi veřejnost a udržitelnost.

V úterý, 24. září 2019 se v Praze uskutečnila konference, které se zúčastnili partneři projektu, ale zejména veřejnost, které byl projekt představen. Hlavní výstup projektu, tedy e-learningová platforma je k dispozici zdarma na tomto odkazu. Na konferenci byli účastníkům k dispozici lektoři z PRUSA RESEARCH, kteří účastníkům zajistili možnost vyzkoušet si 3D tisk v praxi.

Obě události měly velký úspěch a projekt úspěšně míří do své poslední fáze. Podrobné informace o všech výstupech projektu naleznete na jeho webové a Facebookové stránce.

 

Závěrečná konference projektu APP YOUR SCHOOL

Ve dnech 12.6. – 15.6.2019 se na závěr projektu App Your School uskutečnila konference v italské Bologni. Na tomto setkání bylo široké veřejnosti prezentováno dílo jednotlivách partnerů v podobě finálně zpracovaných digitálních ateliérů pro výuku. Konference kromě řady zajímavých diskuzí a přednášek také nabídla možnost návštěvníkům se jednotlivých ateliérů přímo zúčastnit, mluvit s jejich tvůrci a čerpat tak inspiraci pro své vlastní aktivity. Ateliéry všech partnerů vzbudily na konferenci veliký ohlas a již nyní se některé koncepty aplikují mimo instituce, které byly do projektu přímo zapojeny. Jsem za to velmi rádi a považujeme tuto perfektní konferenci za více než důstojné zakončení tohoto vysoce inovativního projektu.

Web projektu: appyourschool.eu

 

 

 

První Newsletter projektu DESK

V příspěvku k přečtení celý Newsletter.

 

Národní konference projektu App Your School

Dne 6.6.2019 proběhla v prostorách Domu U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí závěrečná konference projektu App Your School. V rámci této akce, které se zúčastnilo přes 90 edukátorů, pedagogů a umělců z celé České republiky, byly prezentovány výsledky projektu a jeho potenciál při každodenní výuce a práci s žáky ve školách. Vedle představení dvou metodických příruček pro pegagogy, které v rámci projektu vznikly, konkrétně se jednalo o Evropský manuál pro edukátory v angličtině a Národní toolkit v českém jazyce, došlo také na prezentaci jednotlivých digitálních ateliérů, které naše edukátorky vytvořily. Spojení moderních technologií a tradiční tvorby a vnímání reality se během těchto ateliérů ukázalo jako velice přínosné pro žáky i vedoucí pedagogy. Projekt tak nabídl ostatním kolegům inspiraci pro jejich práci a poskytl jim návod i koncept pro jejich případnou tvorbu obdobných ateliérů.

Jsme velmi rádi, že tento projekt přinesl tak velký ohlas, kterého jsme byli svědky na této konferenci a děkujeme tímto našim edukátorkám z Galerie hlavního města Prahy a ZUŠ Music Art za jejich nasazení a skutečně vrcholně profesionální přistup při realizaci výstupů projektu!

Veškeré informace o projektu, včetně obou zmíněných příruček a odkazů na videa z digitálních ateliérů naleznete na: https://www.appyourschool.eu/

 

        

2. setkání partnerů projektu DESK

ERA se zúčastnila druhého setkání partnerů Erasmus+ projektu s názvem “An Adult Digital Education Skills Kit to Foster Employability (DESK)” and kódovým číslem “2018-1-EL01-KA204-047819”.
 
Sledujte novinky tohoto projektu na jeho Facebookové stránce: https://www.facebook.com/DESK-362474434309114/. 

Setkání partnerů projektu 3D-Help v Litvě

24. – 26. dubna konalo setkání partnerů projektu 3D-Help v Litvě, ve městě Kaunas. Hlavním tématem meetingu byl připravovaný e-learning. Partneři projektu dáli diskutovali o předchozích projektových výstupech, předávali si zkušenosti a zpětnou vazbu.  Nyní je před námi poslední fáze projektu, která bude zakončena v září závěrečnou konferencí v Praze. Samotný projekt pak potrvá ještě do konce října. Více o projektu najdete na jeho webových a Facebookových stránkách.

Zúčastnili jsme se konference „Ředitel ve víru nových povinností 2019“

V  pondělí 29. dubna 2019 jsme se zúčastnili celostátní konference „Ředitel ve víru nových povinností 2019“, pořádané nakladatelstvím Forum. Bohatý program konference byl určen zejména pro ředitele škol a jejich zástupce,  vedoucí učitele základních a středních škol a školských zařízení. Na programu bylo celkem 5 přednášek, které se týkaly zejména novely financování regionálního školství, změny v inkluzivní vyhlášce, spolupráci s SPC a PPP a mimo jiné dotačním příležitostem pro školy, o kterých přednášeli naši kolegové – Mgr. Martin Rejmíš a Mgr. Marek Třeštík.

 

Podívejte se na informace o službách, které můžeme nabídnout i Vaší škole!