VET3D: prezentace projektu

Spolu s partnery projektu jsme vytvořili aktuální prezentaci s uvedením toho, jak jsme v realizaci projektu daleko a co jsme vytvořili. Neváhejte se podívat a zjistit, co vše děláme pro podporu rozvoje středního odborného vzdělávání nejen v ČR.

OP TAK: Podpora inovace

OP TAK: Podpora aplikace v podnicích

Podpora komunálních FVE pro obce

Dotační výzva je určena pro větší obce, veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení FVE panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení na ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.

Podpora přírodních zahrad

Dotační výzva je určena pro rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Rozděleno bude 100 milionů korun na vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí a dále na podporu rozvoje lesních mateřských a základních škol v rámci školského systému ČR.

Nová podpora ekomobility obcí

Výzva financovaná z Národního plánu obnovy, vyhlašovaná skrze Národní program životního prostředí (NPŽP) podpoří nákup vozidel s alternativním pohonem (elektro nebo vodíkový pohon).

OP JAK: Nové šablony pro školy

Dotační žádosti lze podávat od 25.5.2022 do 28.4.2023.

Budování nových dětských skupin

Výzva s alokací 2,74 mld. Kč je primárně cílena na obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, jejich příspěvkové organizace.

Podpoří budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce. Podporovanými aktivitami bude nákup nemovitostí včetně pozemků a výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny.

Nutným předpokladem pro podporu projektu je splnění indikátorů, mezi které patří, kromě počtu nově vytvořených míst v dětské skupině, také indikátor na energetické úspory. Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy buildings).

Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH). DPH není uznatelným výdajem. Podpora je poskytována formou 100 % dotace.

Žádosti o podporu je možné předkládat od 20. dubna do 30. června (1.kolo), 30. září (2.kolo), respektive 30.11. 2022. Projekt musí být zrealizován nejpozději do 30. 6. 2025, přičemž náklady jsou způsobilé od 1. 2. 2020. Délka realizace projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Máte-li zájem o dotaci, kontaktujte kohokoliv z našich kolegů. Rádi Vám se vším pomůžeme.

Podpora FVE s/bez akumulace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8. března výzvu na podporu Fotovoltaických systémů s/bez akumulace z komponenty 2.3 „Přechod na čistší zdroje energie“, která je financována z Národního plánu obnovy.

Nová podpora čisté mobility