VET3D: Jarní setkání odborníků v Aténách

Řečtí partneři projektu VET3D z organizace EILD přivítali ostatní odborníky pracující na projektu z ČR, Itálie a Lotyšska v Aténách.

Setkání se uskutečnilo ve dnech 28. a 29. března 2023 a hlavním tématem byl VET3D portál, který bude dostupný na webovém rozhraní především (ale nejen) pro studenty i pedagogy středních odborných škol.

Experti diskutovali strukturu, členění portálu, design a především relevantní obsah s cílem vytvořit takový portál, který bude uvedeným cílovým skupinám skutečně nápomocný při rozvoji měkkých dovedností s ohledem na vstup na pracovní trh po ukončení studia.

TPM, Atény, 28 – 29. 3. 2023: Partneři projektu z ČR, Řecka, Lotyšska a Itálie
TPM, Atény, 28 – 29. 3. 2023: Diskuze nad návrhem VET3D portálu
TPM, Atény, 28 – 29. 3. 2023: Diskuze nad návrhem VET3D portálu