Inovace

Evropská rozvojová agentura se prostřednictvím svých expertních týmů přímo podílí na projektech inovací v následujících oblastech:
 Sociální inovace, sociálně-zdravotní pomezí
Sociální inovace, sociálně-zdravotní pomezí

Náš expertní tým spolupracuje s organizacemi v sociální a zdravotní oblasti na celé řadě projektů v České republice a Evropské unii. Mezi klíčová témata patří inovace sociálně zdravotního pomezí, sociální začleňování, domácí péče a inovace trhu práce. Mezi naše nejvýznamnější partnery patří ústavy a centra sociálních služeb a městské a krajské úřady.

 Inovace ve vzdělávání
Inovace ve vzdělávání

Tým Evropské rozvojové agentury má zkušenosti z desítek mezinárodních projektů na inovace ve vzdělávání všech stupňů: předškolní vzdělávání, základní a střední školství, vyšší odborné a vysoké školství, odborné vzdělávání a další vzdělávání a vzdělávání dospělých. Podílíme se také na strategickém plánování v celé řadě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání v městech a městských částech.

 Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie
Energetické úspory a obnovitelné zdroje energie

Díky spolupráci s nejprestižnějšími pracovišti v Evropě a účasti v mnoha mezinárodních projektech máme k dispozici nejnovější expertizu v oblastech energetické efektivity budov a využívání obnovitelných zdrojů energie.