Dotační příležitosti pro veřejný sektor

Mám zájem o dotace a zastupuji


Jak spolupracujeme

1. Audit dotačních příležitostí
2. Párování možností s potřebami organizace
3. Vyhledání a sledování vhodných výzev k předkládání projektů
4. Tvorba projektového záměru v souladu s výzvou a potřebami organizace
5. Konzultace záměru s poskytovateli dotací
6. Sepsání kompletní žádosti včetně příloh
7. Administrace projektu včetně finančního řízení a projektové expertizy
8. Nezávislé vyhodnocení průběhu projektu a návrhy na další postup

Jaké fondy zajišťujeme

České Operační programy a národní dotace : OPZ+, OP JAK, OPŽP, SFŽP, NZÚ a další

Mezinárodní programy:
Norské fondy
Švýcarské fondy
Mezinárodní visegradský fond
Horizon Europe
Erasmus+
CERV (Občanství, rovnost, práva a hodnoty)
ESF+ (Evropský sociální fond plus)

a další komunitární programy

Reference

Od roku 2008 jsme připravili a realizovali stovky projektů. Na referenční zakázky se můžete podívat zde: