Veřejná správa

Dotační příležitosti pro veřejnou správu
Dotační příležitosti pro veřejnou správu

Obce, města, kraje i státní úřady a jimi přímo řízené organizace jsou nejobvyklejšími příjemci evropských dotací, mají největší reálnou šanci se svými projekty uspět a mají nejširší možnosti z pohledu témat, na která mohou o dotace žádat.

Mezi hlavní typy dotačních příležitostí patří investiční „tvrdé“ dotace, vzdělávací a sociální „měkké“ dotace a financování projektů mezinárodní spolupráce. Pokrýváme nejširší portfolio evropských dotačních programů a najdeme pro Vás příležitosti i tam, kde je jiní nevidí.

V současné době je třeba především intenzivní příprava na nové programové období 2021-2027, ke kterému jsou experti Evropské rozvojové agentury poskytnout podrobné informace a na míru připravené analytické informace.

Jak Vám může Evropská rozvojová agentura pomoci
Jak Vám může Evropská rozvojová agentura pomoci

Jsme připraveni zajistit aktuální přehled dotačních možností, spárovat možnosti s Vašimi potřebami a převzít veškerou administrativu, spojenou s přípravou žádostí a věcným i finančním řízením evropských dotačních projektů.

Představovali jste si, že by bylo užitečné dozvědět se o aktuální chystané výzvě v pravý čas? Přihlaste se k odběru našeho nepravidelného zpravodaje, který přijde jen když je na cestě zajímavá dotační výzva a bude obsahovat jen ty nejdůležitější informace – na co, pro koho, kolik peněz a za jakých podmínek je možné aktuálně získat.