VET3D: další setkání expertů v Rize

Litevští kolegové nás a další experty z Itálie a Řecka přivítali dne 10. října v Rize, abychom mohli společně zhodnotit dosavadní práci, prodiskutovat další výstupy projektu (mobilní aplikaci a vzdělávací modul pro pedagogy) a připomenout si diseminační aktivity v souvislosti s propagací projektu. V neposlední řadě jsme si naplánovali další a poslední setkání v Praze, které by se mělo uskutečnit v dubnu 2024 společně se vzdělávací akci pro cílovou skupinu projektu – učitele a studenty středního odborného vzdělávání.

Po práci zbyl i čas na podvečerní společnou prohlídku města, která byla příjemným zpestřením projektového setkání.

Projektové setkání expertů v Rize
Odpolední prohlídka města