VET3D: Zpráva z provedeného průzkumu modelů

Report s názvem“3 Dimensions Learning Model for VET “ se zaměřuje na výzkum nových poznatků, dobré praxe a rozpoznávání měkkých dovedností v oblastech odborného vzdělávání a přípravy v projektových zemích – v České republice, Itálii, Lotyšsku a Řecku.