VET3D: národní report o stavu SOŠ

V rámci projektu VET3D bychom rádi představili národní report shrnující základní informace o stavu středního odborného vzdělávání a přípravy. Report čerpal informace pouze z národních a evropských oficiálních zdrojů a spolu s dalšími reporty z ostatních partnerských zemí tvoří základ přehledu aktuální situace stavu SOŠ v daných zemích.