IROP: podpora veřejných prostranství

Od ledna 2024 bude možné žádat o podporu na vytvoření / obnovu zelené infrastruktury ve veřejném prostranství. Podpořeny budou komplexní projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu, ozelenění, biodiverzitu a související opatření v řešeném území.