VET3D: mezinárodní online diskuze

Odborníci zapojeni do projektu VET3D financovaného v rámci programu Erasmus+ uspořádali 1. 12. 2022 mezinárodní online diskuzi se zástupci ze středního odborného školství. Cílem této diskuse bylo zmapovat a mezinárodně ověřit aktuální situaci, problémy a možná řešení v sektoru odborného vzdělávání a přípravy ve vztahu k rozvoji měkkých dovedností ve všech dimenzích vzdělávání (formální, neformální, na pracovišti). Experti v úvodu seznámili účastníky konference s hlavními zjištěními a následně s nimi diskutovali o aktuálních problémech a výzvách v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.

Diskuze se zúčastnilo celkem 22 účastníků ze zapojených zemí (Itálie, Lotyšsko, Řecko a ČR). Řešili se zejména problémy nedostatku pedagogů, jejich schopnosti a motivace rozvíjet u studentů měkké dovednosti napříč všemi dimenzemi učení a schopnost studentů socializovat se a budovat
si kontakty ke spolupráci fyzicky i v online prostředí (protože studenti SŠ představují hlavně generaci Z a digitální způsob socializace je pro ně
běžnější). Důležitým bodem problematiky našeho projektu je způsob integrace měkkých dovedností do běžných učebních osnov. Zapojení studentů do mimoškolních aktivit, jako jsou společně zpracovávané projekty, tábory a učení formou gamingu, je dle zástupců SŠ moderní a motivující způsob integrace měkkých dovedností do výuky, ale studenti nemají nebo nechtějí mít dostatek času se takto vzdělávat neformálně po skončení standardní / formální výuky ve škole.

Účastníci měli možnost se seznámit s reportem „DIGICOMP 3D PARTNERSHIP REPORT”- výzkumem klíčových kompetencí a měkkých dovedností v odborném vzdělávání pro SŠ studenty, který je k
dispozici na webových stránkách projektu https://vet3dproject.eu/wp-
content/uploads/2022/09/VET3D-IO1Report-Final-.pdf
Zpráva vytvořená (nejen) na základě této online diskuze bude k dispozici v lednu 2023.

Projekt VET3D je zaměřen na podporu měkkých dovedností ve formálním, neformálním a pracovním vzdělávání v sektoru odborného vzdělávání a přípravy.
Navštivte prosím webové stránky projektu na adrese https://vet3dproject.eu/

Průběh a výsledky projektu doporučujeme také sledovat na na FB stránce https://www.facebook.com/VET3D-Project-109531734918907