AGORA: setkání partnerů v Cluji

Poté, co partneři projektu Interreg AGORA prošli mnoha výzvami kvůli různým výlukám a cestovním omezením, se jim nakonec podařilo fyzicky se setkat v rodném městě jejich hlavního partnera, obce Cluj-Napoca.
Více než setkání konsorcia byly tyto dva dny intenzivního setkání okamžikem, kdy se partneři vzájemně sblížili pro lepší budoucí spolupráci. Po zhodnocení aktivit za více než rok trvání projektu a naplánování posledních 9 měsíců činnosti navštívili partneři projektu InterregAGORA také pilotní oblast Kluž-Napoca: čtvrť Iris.