AGORA: State of Play Workshop

Dne 24. 6. 2021 se v Praze 9 ve spolupráci s EuDA uskutečnil interaktivní seminář State of Play. Cílem workshopu bylo vytvořit společnou realistickou představu o potřebách, problémech a možnostech obnovy a opětovného využití veřejného prostoru kreativním způsobem.

V rámci workshopu byl představen projekt AGORA, jeho záměry, cíle a ambice, výsledky pracovního balíčku T1 (např. operační analýza) a další práce, které byly dosud vykonány v rámci jiných pracovních balíčků. Zapojení zúčastněných stran bylo interním týmem projektu hodnoceno pozitivně, většina zúčastněných stran a zástupců organizací je otevřena dalším setkáním.

Výsledky pracovního balíčku T1 byly obecně přijaty velmi dobře a velmi pozitivně hodnoceny, neboť některé zúčastněné strany mají s územním plánováním a přestavbou brownfieldů širší a rozsáhlejší zkušenosti, některé méně. Celkově byla diskuse pro všechny přítomné účastníky přínosná a obohacující. Vybrané pilotní projekty byly skupinou dobře přijaty.