3. seminář AGORA

Abychom se vyhnuli fyzickým setkáním, byl třetí vzdělávací seminář uspořádán online dne 9. 7. 2021 a trval přibližně 2 hodiny. Třetí kolo školení bylo zaměřeno na předávání metodiky pro spolunavrhování činností, jejich přípravu na rozvoj agend regenerace AGORA a na pilotování. První část se skládala z prezentace v hlavních tématech semináře, zatímco závěrečná část sloužila jako aktualizace mezi partnery o aktuálním stavu seminářů State of Play. Seminář byl zakončen otevřenou diskusí, dotazy a návrhy partnerů programu AGORA.