AGORA: 2. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Druhé z nich proběhlo dne 12. 10. 2021 na téma 1. tematického klastru – VELKOOBJEMOVÉ (POST-) PRŮMYSLOVÉ OBLASTI.