AGORA: 3. seminář vzájemného učení

Na vzdělávacích seminářích přednášela expertní skupina AGORA partnerským městům, zatímco na seminářích vzájemného učení byly znalosti prohlubovány prostřednictvím sdílení zkušeností s procesy regenerace měst mezi partnerskými městy ze stejného tematického klastru a expertní skupinou AGORA. V rámci programu budování kapacit byly uspořádány 3 semináře vzájemného učení. Třetí z nich byl uspořádáo dne 2. 11. 2021 na téma 3. tematického klastru – NEVYUŽITÉ/NEDOSTATEČNĚ VYUŽITÉ OBLASTI JAKO POTENCIÁLY VEŘEJNÝCH PROSTORŮ.