ERA vede projekt „VET3D“ v rámci Erasmus+

Projekt s názvem „3D LEARNING DIMENSIONS IN VOCATIONAL EDUCATION“ znamená novou příležitost pro studenty středního odborného vzdělávání zvýšit své kompetence a lépe reagovat na požadavky současného pracovního trhu.

Experti budou v rámci projektu vytvářet nové výukové modely kombinující prvky formálního, neformálního a praktického učení na základě zjištěných a analyzovaných potřeb studentů, jejich učitelů i zaměstnavatelů z různých sektorů.

Cílem projektu je vytvořit databázi, která bude koncipována jako platforma s několika vzdělávacími kurzy integrující výše uvedené 3 učební dimenze formálního, neformálního i praktického vzdělávání.

Studenti tak budou moci rozvíjet kdykoliv a kdekoliv své kompetence ve 3 klíčových oblastech: digitalizace, kultura a podnikání.

Realizace projektu: 2.11.2021 – 2.5.2024

Počet partnerů: 8 (celkem ze 4 evropských zemí: ČR, Itálie, Řecko, Lotyšsko)