partnerský projekt GET2IT

V Praze se 26.-28.ledna 2022 konala 5. akce projektu GET2IT, který pořádal Institut pro Regionální rozvoj, partnerský institut ERA. Projekt byl organizován jako 5 akcí (v Chorvatsku, Srbsku, Itálii, Slovinsku a České republice) a zaměřil se na budování porozumění občanů tomu, jak plánovat a řídit opatření, která přispívají k růstu a jejich začlenění. Hlavní výzvou pro všechny partnery bylo zvýšit zapojení občanů do místních akcí a demokratických procesů. Projekt si dal za cíl, aby občané byli otevřenější dobrovolnictví a měli o něj větší zájem.

Průběh pražského setkání podrobněji:

DEN 1 = 26. ledna
Příjezd účastníků
Uvítací projevy (ředitel Institutu pro regionální rozvoj, Vedoucí partnerská organizace POU Varaždin)
Prezentace aktuálních projektů Institutu pro regionální rozvoj
Prezentace projektů dotovaných EU realizovaných MČ Praha 9 (relevantní k tématům projektu GET2IT)
Diskuse
DEN 2 = 27. ledna
Prezentace Institutu pro zdravotní gramotnost a jejich nového projektu v rámci Visegrádského fondu s názvem „INHEAL“ (Innovation in Health Literacy)
Prezentace AMIGA – Agentury pro migraci a adaptaci
Workshop AMIGA a IRD o tom, jak zapojit občany do dobrovolnictví pro migranty a další související témata
Návštěva pražských památek a historických míst
Porada projektového týmu
DEN 3 = 28. ledna
Prezentace Centra sociálních služeb Praha – o službách a projektech pro marginalizované skupiny
Prezentace občanského sdružení Romodrom – o jejich aktivitách a projektech pro (nejen) romskou menšinu v ČR a sousedních zemích
Testování kurzu GET2IT