3D-HELP

Evropa se nachází na počátku 4. průmyslové revoluce, pro kterou je příznačné využívání digitálních technologií ve výrobě, mimo jiné i 3D tisku. Tato revoluce přináší jak efektivnější a kvalitnější produkci, tak i nevyhnutelné změny na trhu práce. Transformace pracovního trhu znamená vznik nových příležitostí, pracovních míst a s tím i související požadavek adekvátní kvalifikace zaměstnanců.

Evropská unie považuje právě 3D tisk, jehož podstatou je transformace digitálních souborů na fyzické objekty, za jednu z nejvýznamnějších digitalizačních technologií v současné době a cílí na rozšiřování jeho využívání. Proto je důležité snižovat digitální negramotnost občanů EU, která se nyní pohybuje okolo 45%, a vychovávat jedince disponující relevantními dovednostmi a schopnostmi.

3D-HELP: Enhancing EU Employability by Adult Training in 3D Printing je projekt, který vychází z vysoké poptávky evropského průmyslu po kompetentní pracovní síle. Jehož cílem je vytvoření inovativních nástrojů napomáhajících ke zlepšování a rozšiřování nabídky kvalitního vzdělávání v revoluční technologii 3D tisku. Důraz bude přitom kladen na individuální potřeby všech účastníků. Jádro projektu tvoří vzdělávací program pro široké skupiny lidí s odlišným sociálním zázemím či počátečním vzděláním. Vzdělávací kurzy zároveň budou směřovat k přípravě účastníků pro rozsáhlou škálu potenciálních pracovních míst v mnoha průmyslových odvětvích, kde se 3D tisk využívá. Projekt 3D-HELP odstartoval 1. 11. 2017 a potrvá do 31. 10. 2019.

V době realizace projektu 3D-HELP a jeho vlivu na cílové skupiny, kterými jsou jak vzdělávající se dospělí, tak i lektoři, se předpokládá, že prostřednictvím vzdělávacích aktivit dojde u cílových skupin ke zvýšení zájmu, motivace, sebevědomí a především rozšíření vědomostí v technologii 3D tisku. Lze očekávat, že následně dojde i ke zvýšení míry zaměstnanosti a podniky tak ve svůj prospěch snáze získají vyškolenou pracovní sílu. Do budoucna se pak předpokládá zařazení výuky zaměřené na technologie 3D tisku do učebních osnov.

Partneři projektu

  • Evropská rozvojová agentura, s.r.o. (Česká republika)
  • Ludor Engineering (Rumunsko)
  • Social Innovation Fund (Litva)
  • Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd (Malta)
  • Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (Chorvatsko)