AgriGo4Cities Nadnárodní konference – Budapešť, Březen 2019

Jménem partnerství projektu AgriGo4Cities Vás srdečně zveme k účasti na nadnárodní konferenci projektu s názvem PARTICIPATORY URBAN AGRICULTURE FOR INCLUSIVE CITIES, která se uskuteční v Budapešti dne 19. března 2019. 

Konference,  pořádaná Central Transdanubian Regional Innovation Agency, bude sdružovat odborníky, praktiky, nevládní organizace, aktivisty, tvůrce politik a zástupce veřejných institucí s cílem diskutovat o přínosu participativního přístupu v rozvoji komunit, jeho možnosti integrace do rozhodovacího procesu ve veřejném sektoru a způsoby, jak motivovat a posílit marginalizované skupiny, aby se zapojily do procesu sociálního a ekonomického rozhodování.

Konference se bude konat v angličtině. 

Sledujte stránku události na: 

https://www.facebook.com/events/225195041761270/

Případně se registrujte do 8.3.2019 prostřednictvím online formuláře na: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx9uryg8hiczu5NCZmy3n3KBRjZ-uKpHbP2SRyyI8IcmMOfg/viewform?fbclid=IwAR2Sf6rY6KjDLbTOil1wyKDwpErkaQ8SI6rRZ0Z86KRNFLCBq87vsCO0UnE

Třetí newsletter a tisková zpráva projektu VINA

Projekt VINA (Validace informálních a neformálních dovedností) se blíží ke svému závěru. Během posledního měsíce trvání projektu probíhaly ve všech zemí partnerských organizací semináře a workshopy, které účastníky seznámily se dvěma hlavními výstupy projektu – databází a ROTA analyzátorem.

Zde si můžete přečíst 3. projektový newsletter a zde poslední tiskovou zprávu.

Více o celém projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://www.vinaproject.eu/

Projekt VINA představen zájemcům o validaci

20. listopadu 2018 se v Praze uskutečnila veřejná událost organizovaná Evropskou rozvojovou agenturou, kde byl představen projekt VINA a jeho výstupy. Akce se zúčastnili studenti a absolventi vysokých škol, kteří měli možnost dozvědět se, jak celý projekt probíhal a zároveň se seznámili s vytvořenou databází a ROTA analyzátorem, tedy dvěma hlavními výstupy celého projektu. Databáze nástrojů pro validaci neformálních a informálních kompetencí soustřeďuje nepřeberné množství informací o možnosti této validace napříč Evropskou unií. Následně mohou uživatelé sledovat analýzu nejoblíbenějších a nejčastěji zobrazovaných nástrojů.

Více informací o projektu a jeho výstupech můžete nalézt v jeho nově vzniklé brožuře.

 

 

Druhá tisková zpráva projektu VINA

Intelektuální výstupy projektu VINA

Projekt VINA se zaměřuje na validaci neformálních a neformálních dovedností. Jedná se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií, koordinovaný Italským výzkumným střediskem EURO. Partnerské organizace jsou: European Learning Network Ltd (Spojené království), Evropská rozvojová agentura s.r.o. (Česká republika), e-Compass (Řecko) a Fundacja Instytut Rownowagi Spoleczno Ekonomicznej (Polsko).
Prostřednictvím mezinárodního partnerství se snažíme vyměňovat osvědčené postupy a podporovat lidi v Evropě jednoduchým nástrojem, který otevírá příležitosti k tomu, aby byly jejich dovednosti viditelné a jasně potvrzené.
Hlavní výstupy projektu tvoří:
• Databáze – databáze účinných nástrojů pro validaci neformálních a informálních kvalifikací
• Analyzátor – Rozpoznávání příležitostí (ROTA Tendency Analyzer – R.O.T.A.)

Výstupy jsou již nyní kompletní a připraveny k použití. Oba jsou k dispozici na našich webových stránkách: www.vinaproject.eu

Databáze VINA
Databáze VINA je připravena pomoci uživatelům, kteří hledají informace, projekty a jejich výsledky, evropské a mezinárodní organizace a nástroje týkající se validace neformálního a informálního vzdělávání.
Databáze VINA je navržena podle doporučení kategorizace nástrojů agentury Cedefop, která pomáhá Evropské komisi, členským státům EU a sociálním partnerům rozvíjet správné evropské politiky pro odborné vzdělávání a přípravu. Dtabáze zohledňuje různé kategorie: fáze validace, oblasti zájmu a naše cílové skupiny.
Uživatelé mohou do databáze přidávat nové nástroje / položky a dané nástroje jsou zároveň dostupné v pěti jazycích. Tato funkce nám umožňuje rychle rozšiřovat databázi prostřednictvím spolupráce s jednotlivci a veřejnými a soukromými organizacemi. Tato spolupráce se bude i nadále rozvíjet pro využití databáze na nejvyšší možné úrovni. Databáze bude udržována  organizací EURO alespoň dalších 5 let.

Možnosti rozpoznávání Tendency Analyzer (R.O.T.A.)
Spolu s databází jsme vyvinuli také mechanismus tendencí pro rozpoznání příležitostí (R.O.T.A.), který používá speciální algoritmus přiřazený každému nástroji a vyhodnocuje je podle počtu návštěv jednotlivých nástrojů ve spolupráci s vyhledáváním v databázi.
Výsledky jsou zobrazeny v tabulce a také v grafickém formátu. V tabulce jsou uvedeny hlavní nástroje, které vykazovaly nejvíce návštěv a vyhledávání v databázi. Graf vedle tabulky zobrazuje nástroje s hlavním indexovým číslem.
Na stránce R.O.T.A uvádíme další statistiky týkající se nástrojů, které uchováváme v databázi. Jedná se o zemi původu uživatelů, návštěvy z počítače,  mobilních telefonů nebo tabletů, typy operačních systémů apod. Tyto informace pomáhají získávat další závěry z preferencí nástrojů, objevovat tendence uživatelů a další informace, jako například profil uživatelů, kteří používají naši databázi.

Události pro veřejnost
Po dokončení výstupů VINA se uskuteční události pro veřejnost ve všech partnerských zemích. Během těchto akcí chceme sdílet naši databázi a ROTA se skupinami, které se zajímají o validaci neformálních a informálních dovedností.

3. setkání projektu 3D-HELP

Projekt 3D-HELP čekalo začátkem listopadu další setkání partnerů, tentokrát v chorvatském Záhřebu.

Hlavním cílem celého setkání zhodnotit dosud vytvořené výstupy, vyměnit si zkušenosti napříč partnerstvím a dohodnout se na dalším postupu práce na projektu.
Vše proběhlo hladce a my můžeme pokračovat v práci a těšit se na další setkání, tentokrát v Litvě.
Na podrobný průběh projektu včetně dosud vytvořených výstupů se můžete podívat na jeho webové stránce a na našem Facebooku.
   

Setkání partnerů projektu STOP BULLYING

Ve dnech 8. až 10 října 2018 se uskutečnilo druhé projektové setkání koordinátorů za všechny projektové partnery. Tentokrát bylo toto setkání organizováno naším italským partnerem ze severoitalského města Asti. V rámci setkání došlo k návštěvě partnerského přírodovědného lycea i k několika velice přínosným aktivitám přímo s tamními studenty. Výstupem setkání však bylo nastavení dalšího harmonogramu projektu a přehled plnění výstupů jednotlivými partnery. V Asti jsme také zahájili přípravu na třetí odborný workshop LTTA, který se uskuteční v dubnu roku 2019 v Portugalsku. Při této příležitosti budou čeští učitelé seznamovat své zahraniční kolegy se svými zkušenostmi se sociálně podmíněným typem šikany zakládajícím na materiálních rozdílech mezi dětmi.

Meeting projektu AlterDrive

V období od 16. do 18.10.2018 se uskutečnilo setkání partnerů projektu Alterdrive v polském městě Byalistok. Projektu  se aktivně účastní i Evropská rozvojová agentura a podílí se na jednotlivých krocích, které vedou k postupnému vytváření nového učebního manuálu pro střední průmyslové školy v oblasti alternativních pohonů do aut. Součástí setkání bylo vyhodnocení dotazníkového šetření, které probíhalo v minulých měsících u autorizovaných servisů renomovaných automobilových značek ve všech partnerských zemích projektu.

Dotazníkové šetření vedlo k zajímavým závěrům, které potvrzovaly, že je v současné době nezbytně nutné začít s intenzivním vzděláváním žáků průmyslových škol v oblasti alternativních pohonů. Specialisté chybí, je potřeba urychleně vyškolit nové servismany, elektro motor je od klasického spalovacího motoru na míle vzdálený systém, kterému současní automechanici nerozumí a autorsvisy nemají dostatek vyučených autotroniků pro elektrické či hybridní motory.

Tým projektu dostal pozitivní zpětnou vazbu ohledně svých záměrů a naplánoval další kroky pro nadcházející měsíce.

Trénink 3D tisku pro učitele v projektu Fun@Science

V období od 15. Do 19. 10. 2018 se v rámci projektu Fun@Science uskutečnil pětidenní trénink pro evropské učitele s důrazem na poznávání technologie 3D tisku a její efektivní využití při výuce.

Workshop byl veden našimi partnery vzdělávacího centra TUCEP, které sídlí v nádherném Italském městě Perugia. V rámci tréninku se účastníci seznámili s historií a teoretickou stránkou 3D tisku a především si vyzkoušeli tisk samotný, díky propůjčení čtyř 3D tiskáren, včetně ovládání počítačových programů pro tisk nezbytných.

Všichni zúčastnění se přesvědčili o jedinečnosti této technologie a zároveň se svými kolegy z ostatních zemí sdíleli inspiraci pro využití 3D tisku ve výuce nejen přírodovědných předmětů. V závěru setkání se učitelé, rozdělení do několika skupin, věnovali praktické přípravě konkrétního vzdělávacího projektu zahrnujícího tuto technologii. Kvalita těchto projektů byla skutečně vysoká a doložila tak přínosnost celé akce.

Páté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities

23. a 24. října 2018 se v bulharském městě Blagoevgrad uskutečnilo páté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities. Dvoudenní setkání hostil bulharský projektový partner Association of South-Western Municipalities.  

V průběhu prvního dne setkání, který byl věnován aktuálním projektovým výstupům, partneři prezentovali své akční plány a diskutovali plánovanou finální konferenci projektu, která se uskuteční v roce 2019 v Budapešti, jejímž hlavním organizátorem je maďarská agentura Central Transdanubian Innovation. Druhý den setkání byl věnován třem odlišným studijním návštěvám na území Blagoevgradu: první v květinové zahradě sociálního podniku zaměstnávající znevýhodněné občany, další v zimní zahradě denního centra pro postižené děti a posledního v experimentální zahradě na půdě periferní oblasti města Blagoevgrad. 

Pro více informací o projektu AgriGo4Cities naleznete na:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities

Závěrečný meeting projektu VINA

25. a 26. září se uskutečnilo závěrečné setkání partnerů projektu VINA, zorganizované v polském Gdaňsku. Celé setkání se neslo v duchu předávání zkušeností a praxe z celého průběhu projektu mezi partnerskými institucemi, organizace posledních detailů a plánování akcí pro veřejnost v každé z partnerských zemí (kromě České republiky tedy v Polsku, Itálii, Velké Británii a Řecku).

Více informací o všech výsledcích projektu se zanedlouho dozvíte v posledním projektovém newsletteru a rozhodně je na co se těšit!
Více o projektu naleznete na jeho webových stránkách: https://www.vinaproject.eu