Čtvrté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities

30. a 31. května 2018 se v Praze uskutečnilo čtvrté setkání partnerů projektu AgriGo4Cities. Dvoudenní meeting hostila městská část Praha 9, která patří mezi české projektové partnery.

První den meetingu, který se uskutečnil v prostorách radnice Prahy 9, byl věnován projektovému managementu a s ním souvisejícím diskuzím týkajících se jednotlivých projektových výstupů. Pro zpestření programu se následující den konaly studijní návštěvy, během kterých došlo k představení nově otevřené komunitní zahrádky Paletka, jejíž vznik byl významně podpořen projektem AgriGo4Cities, či k účasti partnerů na akci s názvem Mikroklima sloužící jako příklad dobré praxe pro utvářející se komunity.

 

V rámci meetingu mimo jiné došlo i k vytvoření zajímavé reportáže se zástupci partnerů projektu, která představuje celkový pohled na AgriGo4Cities, význam komunitních zahrádek a již dosažené výsledky v průběhu implementace projektu. Autorem reportáže je stážista Interreg Volunteer Youth (IVY) Francesco Morra.

Shédněte video právě teď!