Projekt CREA.T.Y.V.

Mezinárodní projekt, do kterého se Evropská rozvojová agentura zapojila, odstartoval 1.4.2017. Projekt s názvem CREA.T.Y.V. poběží 24 měsíců a zúčastní se ho instituce z České republiky, Irska, Itálie a Rumunska. Cílem projektu je zapojení mladých lidí s omezenými možnostmi zpět do společnosti a posílení jejich schopností a sociálního sebevědomí tak, aby se mohli znovu aktivně podílet na tvorbě budoucí společnosti. Financování projektu je zajištěno z programu Erasmus + – Klíčová aktivita 2 – Strategické partnerství v oblasti dalšího vzdělávání.

CREA.T.Y.V. (Creative Drama For Training Young Volunteers In Intergenerational Learning Environments) je projekt zaměřený na inkluzivní vzdělávání, v jehož rámci mladí lidé takzvaně na okraji společnosti získávají životní zkušenosti a rady od generačně starších dobrovolníků. Smyslem této mezigenerační výměny je naučit mládež ohroženou vyloučením ze společnosti toleranci, a základním principům lidských práv a povinností občana, nebo také zvýšení společenského kreditu těchto osob. K dosažení vytyčených cílů CREA.T.Y.V. využívá tzv. kreativní drama. Kreativní drama je vzdělávací metoda využívající schopnosti člověka učit se celým tělem. Je založená na vzájemné skupinové interakci, emocích a kognitivním myšlení.

Projekt se zaměřuje na věkovou skupinu 18-25 let, která je nejčastěji ohrožena nezaměstnaností a následnou chudobou, která může přerůst v závažné sociální problémy. Často se jedná o osoby z problémových rodin, kterým chyběla řádná výchova, anebo jsou to lidé s nedostatečným vzděláním. V obou případech se projekt CREA.T.Y.V. snaží pomoci těmto lidem a podpořit je v nových začátcích.

Vedoucím partnerem je Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesionala, rumunská nezisková organizace zabývající se rozvojem dalšího vzdělávání.

Další partneři jsou ze čtyř evropských zemí:

  • Rumunsko – Asociatia Habilitas – Centru de Resurse si Formare Profesionala
  • Rumunsko – Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat
  • Itálie – ANZIANI E NON SOLO SC
  • Česká republika – Evropská rozvojová agentura, s.r.o.
  • Irsko – The Gaiety School of Acting, The National Theatre School of Ireland

 

[toggle]

[toggle_item title=“První tisková zpráva k projektu CREA.T.Y.V.“]

TISKOVÁ ZPRÁVA č. 1

creaty

CREA.T.Y.V PROJEKT – ZAHAJOVACÍ A STARTOVACÍ SETKÁNÍ

Asociatia Habilitas – Centrul de Resurse si Formare Profesionala s potěšením oznamuje zahájení dvou letého projektu CREA.T.Y.V – CREATIVE DRAMA FOR TRAINING YOUNG VOLUNTEERS IN INTERGENERATIONAL LEARNING ENVIRONMENTS” (Kreativní drama pro vzdělávání mladých dobrovolníků v mezigeneračním vzdělávacím prostředí). Jedná se o projekt Erasmus + Strategické partnerství pro mladé financovaný z Evropské unie prostřednictvím A.N.P.C.D.E.F.P. (Rumunská národní agentura).

Projekt se bude zaměřovat na mladé lidi s omezenými příležitostmi. Do projektu budou zapojeni také starší lidé, kteří budou působit jako mentoři v mezigeneračních aktivitách v oblasti dobrovolnictví, čímž by mělo dojít k podpoření mladých lidí, aby se stali aktivními činiteli v komunitách a rozvíjeli své schopnosti a potenciál.  Touto cestou se mladí lidé stanou součástí měnících se aspektů společnosti a zapojí se do vytvářené své budoucnosti. Projekt bude vzdělávat mladé lidi jako dobrovolníky, prostřednictvím kreativního dramatu v mezigeneračním prostředí, tím jim poskytne příležitost rozvinout sociální a občanské kompetence a přispívat ke společenské změně. Použití kreativního dramatu ve vzdělávání je o přímém zapojení lidí a specifických skupin do zlepšování vlastní kvality života a dovedností a dále také o využívání výzev v podobě sociálních a kulturních problémů. Mladí  (18-25) a staří (+60) lidé jsou dvě sociální skupiny, které jsou nejvíce konfrontovány s marginalizací a stereotypy.

Cílem projektu je poskytnout neformální vzdělávací příležitosti mladým lidem (18-25 let) s omezenými příležitostmi skrze mentorský/mezigenerační vzdělávací program v oblasti dobrovolnictví s využitím kreativního dramatu. Mladé generaci budou k dispozici seniorští dobrovolníci jako mentoři, jejichž úkolem bude pomáhat mladým osvojovat si nové dovednosti důležité a užitečné pro sociální rozvoj a zapojení se do trhu práce.

Program bude realizován ve spolupráci s  4 evropskými partnery, konkrétně Asociatia Pro Vobis – Centrul National de Resurse pentru Voluntariat (Rumunsko), Anziani e non solo (Itálie), Evropská rozvojová agentura (Česká republika) a The Gaiety School of Acting (Irsko).

Všichni partneři se společně sešli na zahajovacím setkání v Bukurešti 11. a 12. května 2017 a diskutovali o všech relevantních aspektech týkajících se pokroku projektu a dosažených intelektuálních výstupech, stejně jako o dalších krocích.

Sledujte nás na stránkách projektu:  www.creatyv.eu

Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/Creatyv-Project-1894197557530164/

Kontaktujte nás: asoc.habilitas@yahoo.com +40757022382

[/toggle_item]

[/toggle]

[toggle]

[toggle_item title=“Oficiální Newsletter k projektu CREA.T.Y.V.“]

Následující odkaz Vás přesměruje na pdf dokument obsahující první oficiální Newsletter CREA.T.Y.V.u. Dokument obsahuje jazykové verze všech projektových partnerů.

Newsletter_Creatyv_1

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Druhý Newsletter CREA.T.Y.V.“]

Následující odkaz Vás přesměruje na pdf dokument obsahující v pořadí již druhý Newsletter k projektu CREA.T.Y.V. Dokument je tentokrát k dispozici v anglickém jazyce.

Newsletter_Creatyv_2

[/toggle_item]

[toggle_item title=“CREA.T.Y.V. E-Book“]

Následující odkaz obsahuje pdf verzi E-Booku, na kterém se podíleli partneři ze všech 4 zemí.  E-Book je dostupný v anglickém jazyce a najdete v něm informace o aktuálním stavu dobrovolnictví v partnerských zemích a příklady z mezigenerační praxe.

CREA.T.Y.V._E-Book (eng)

[/toggle_item]

[/toggle]