Grow Your Raw – podporujeme rozvoj EKO-podnikání!

V únoru ERA s radostí vyslala českou eko podnikatelku paní Ivu na dvoutýdenní školení do Slovinska v rámci projektu Grow Your Raw. Projekt zaměřený na rozvoj start-up podniků pracujících s organickou produkcí ve sféře udržitelného rozvoje nabídl evropským účastníkům možnost seznámit se se slovinskými podnikateli pracující v tomto odvětví a poznat jejich příběhy. Celé školení se neslo v duchu ekologického zemědělství, účastníci se mohli inspirovat novými projekty, nápady nebo zkušenostmi existujících firem.  Během cestování napříč Slovinskem měla paní Iva možnost navštívit různé podniky od farmářů produkující sušené kaki a organická vína přes biodynamické farmy až po workshopy pracující s rozvojem osobnosti.

noname_5 noname_19 noname_31 noname_46 noname_65 noname_77 noname_100

ToT v Dublinu

Na přelomu ledna a února se tým ERA složený ze tří mentorek vydal na ˘Train of Trainers˘ událost do Dublinu. V Dublinu mentorky přivítalo chladné, ale slunečné počasí a měly možnost obdivovat ve volném čase jeho krásy jako je Half Penny Bridge nebo legendární Temple Bar. Trénink trval celý týden a jeho účastníci z partnerských zemí se na něm učili moderovat a vést workshopy. Zkušenosti a znalosti nabyté v průběhu týdne mentorky ERA uplatní během pilotních workshopů v ČR.

Workshopy budou celkem 4 – motivační, inspirační, mezigenerační a hodnotící. Motivační workshop bude otevřen pro zájemce ve věku 18-25, kteří se vy svém životě potýkají s nejrůznějšími problémy. Inspirační workshop bude otevřen výhradně pro dobrovolníky z řad seniorů, kteří mají chuť a odvahu podpořit mládež v nesnadném úkolu osamostatnit se. Zároveň budou mladou generaci inspirovat k dobrovolnictví a vysvětlí, že i malý krok může změnit celý život. Následně proběhne mezigenerační workshop, kde se obě skupiny seznámí a budou spolu pracovat na námi připravených úkolech. Jako poslední proběhne takzvaný hodnotící workshop, kde se zájemci o dobrovolnictví budou moci seznámit s organizacemi, které s dobrovolníky pracují a budou mít prostor vyjádřit se k přínosu projektu.

IMG_20180201_130116 IMG_20180130_142336 IMG_20180129_190903

ERA v Istanbulu

Krátce po začátku nového roku se část ERA vydala do Turecka na mezinárodní projektové setkání. Ve dnech 8. a 9. ledna tak měli naši zástupci v projektu App Your School možnost navštívit město na pomezí dvou kontinentů – Istanbul. Zkušenost to by velice příjemná a zajímavá. Turečtí partneři nás uvítali ve své organizaci ESENLER İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (obdoba školského odboru městských částí), kde k nám promluvil ředitel instituce, aby krátce pojednal o turecko-evropských vztazích a významu mezinárodních projektů. V neposlední řadě je třeba zmínit doslova zážitkovou společenskou večeři, kterou pro kterou Turci sestavili z výběr tradiční kuchyně.

Samotný meeting byl z větší části věnován výstupům projektu – Digitálním ateliérům, ale partneři stihli prodiskutovat i finanční aspekty a administrativní záležitosti. Bylo domluveno, že Digitální ateliéry všechny strany dokončí do konce května. Dále se účastníci věnovali úpravě jednotlivých kapitol (okruhů) a témat budoucích národních toolkitů a mezinárodního toolkitu. Nyní je na partnerech, aby dokončili experimentální fázi projektu a pustili se do přípravy návodu pro učitele, jehož výsledná podoba bude podrobněji diskutována na dalším meetingu v září ve Varšavě.

CREA.T.Y.V. E-Book

Po několika měsících intenzivních příprav představujeme E-Book o dobrovolnictví v Česku, Irsku, Itálii a Rumunsku, který vznikl jako jeden z výstupů projektu CREA.T.Y.V. E-Book je k dispozici v angličtině a pojednává o současném stavu dobrovolnictví včetně legislativy, financování, nebo o nejoblíbenějších oblastech, kterým se dobrovolníci věnují. Dále se v E-Booku dočtete o příkladech mezigeneračního dobrovolnictví a o přínosu dobrovolnictví v boji proti společenským nerovnostem a chudobě.

E-Book najdete přímo na stránce CREA.T.Y.V. v sekci Aktuální projekty, kde si můžete přečíst základní informace o projektu a zhlédnout předchozí příspěvky. Odkaz na uvedenou stránku naleznete ZDE.

App Your School meeting

18. – 22. září proběhlo druhé setkání v rámci projektu App Your School v italské Bologni. Zástupci všech osmi partnerských zemí prezentovali své návrhy digitálního ateliéru, včetně praktických příkladů aktivit. Partneři shrnuli ty nejlepší praxe ze svých zemí a navzájem se tak inspirovali pro další aktivity. Setkání pořádala Zaffiria Centro A. Manzi. Více o projektu App Your School se dozvíte zde.

Interreg Volunteer Youth

Evropská rozvojová agentura nedávno zahájila spolupráci s Interreg Volunteer Youth, v rámci které nabídneme pracovní stáž v naší společnosti vybraným dobrovolníkům ze zahraničí.

Interreg Volunteer Youth (IVY) je pilotní program, který nabízí příležitost mladým Evropanům (18-30), aby si formou dobrovolnictví ve vybrané partnerské organizaci vyzkoušeli práci na mezinárodních projektech. Během svého působení v partnerských organizacích budou monitorovat úspěchy na poli mezinárodní spolupráce, které budou svojí prací sami podporovat a budou o těchto úspěších šířit povědomí. IVY nabízí dobrovolníkům příležitost seznámit se s European Territorial Cooperation (Evropská územní spolupráce), díky čemuž pochopí výhody a přínos spolupráce mezi jednotlivými zeměmi EU. V neposlední řadě IVY podporuje posilovat evropskou solidaritu, evropské občanství a zapojení do vnitřních záležitostí ze strany občanů EU.

Vybraní dobrovolníci budou mít možnost spolupracovat s ERA projektovým týmem na řízení projektu AgriGo4Cities.

Impression

Mobilita Italských středoškolských studentů

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. zprostředkovala pracovní stáže studentům středních škol z Itálie. Jednalo se o dvě skupiny Italských studentů, kteří vyjeli na stáž skrze organizaci ASSOCIAZIONE INFORMAMENTIS EUROPA. První skupina studentů přijela v rámci projektu Tourism Internship Mobility Experience. Jednalo se o skupinu 9 studentů cestovního ruchu, kteří v Praze pobývali od 26. června do 31. července 2017. Evropská rozvojová agentura těmto studentům zajistila stáže v několika turistických zařízeních, mezi nimiž byl například i luxusní pražský hotel Raddison Blue Alcron Hotel či Aquapalace Hotel Praha.

Druhá skupina Italských studentů přijela na stáž v oblasti módy a designu v rámci projektu Fashion International Internship. Stáž probíhala v období od 11. července do 14. srpna 2017 a účastnilo se jí 13 studentů. V rámci této stáže byli studenti umístěni do firem, jako například Czech Originals, Svatební salon Nuance či E.daniely.

App Your School trénink Vol. 2

S radostí Vám můžeme oznámit, že v pondělí 29. května 2017 proběhlo, v pořadí již druhé, školení k projektu App Your School. Stejně jako první školení, se i toto konalo na ZUŠ Music Art v Praze. Hlavní náplní setkání bylo poskytnout učitelům, které projekt oslovil, více informací o smyslu celého našeho snažení v rámci App Your School a především o jeho praktické části. Účastníci získali cenné informace přímo od učitelů, kteří byli v rámci projektu v lednu v Boloni a nyní prezentovali své zkušenosti a zážitky, popisovali aktivity, kterých se tam účastnili atp.

V rámci školení mělo všech 18 účastníků možnost vyzkoušet si také něco praktického a to konkrétně tzv. Strom. Aktivita strom spočívala v tvorbě stromu za pomoci různých způsobů a výtvarných technik, ať už z papíru, z drátků či za pomoci počítačové animace. Na závěr celého školení proběhla diskuse o již existujících předmětech, které se běžně vyučují na ZUŠ Music Art, a které splňují požadavky na budoucí Digitální Ateliéry. Za zmínku stojí, že Digitální Ateliéry vzniknou jako praktická část celého projektu, která bude sloužit jako ověření teorie v praxi.

 

Národní trénink App Your School

V pondělí 22. května 2017 se na ZUŠ Music Art na Praze 5 uskutečnil Národní trénink k novým médiím a technologiím v rámci projektu App Your School, o kterém si můžete více přečíst zde. Organizace konference se ujala Evropská rozvojová agentura s.r.o., ve spolupráci s firmou DISK Multimedia a pedagogickým sborem výše zmíněné umělecké školy. V rámci konference se účastníci dozvěděli zajímavé informace o projektu App Your School, který se zabývá využíváním nových médií a aplikací. Dále zástupci ERA pohovořili o životě dvou italských učitelů Manziho a Munariho, jejichž životní přesvědčené a průkopnické postoje jsou vzorem celého projektu.

Ve druhé části konference zástupci ze ZUŠ Music Art prezentovali, jak v současnosti vypadá multimediální výuka v Čechách. Mluvili také o tom, jaké jsou jejich zkušenosti z praktického využívání multimédií při výuce. Konference se zúčastnilo okolo třiceti posluchačů, kteří měli možnost dozvědět se více o důležitosti a efektivnosti využívání nových médií a technologií a odnesli si tedy řadu cenných poznatků, které budou moci zajisté v budoucnosti využít.

Mobilita španělských zaměstnanců

Ve dnech od 14. do 19. května 2017 proběhla pod záštitou Evropské rozvojové agentury s.r.o. (ERA) mobilita 4 španělských zaměstnanců, během které měli dotyční možnost seznámit se se stylem výuky na českých školách a fungováním služeb pro veřejnost na území Prahy. Mobilita se uskutečnila v rámci projektu ALJARAFE EN EUROPA. Jejím hlavním cílem bylo seznámit učitele Dolores a Manuela ze španělských odborných škol s tím, jakým způsobem se při výuce na českých školách využívají ICT nástroje a další interaktivní pomůcky. Naopak pro Mercedes a Antonia, zaměstnance Mancomunidad Aljarafe, bylo důležité pochopit princip a fungováním českých městských úřadů a magistrátu. Na účastníky čekal bohatý a zajímavý program, který jim poskytl mnoho cenných informací a díky kterému měli také možnost seznámit se s Prahou jako takovou.

Po příletu čekalo účastníky úvodní seznámení se zaměstnanci ERA, po kterém následovala prohlídka Magistrátu hlavního města Prahy. Druhý den v dopoledních hodinách proběhlo stínování výuky na střední odborné škole Františka Křižíka, kde měli účastníci mobility možnost navštívit výuku turbín, automatizace a IT. Po obědě následovala prohlídka historického centra Prahy.  Středeční dopoledne bylo věnováno návštěvě Městského úřadu Prahy 7, po které následovala prohlídka celé městské části, kdy se účastnici prošli Stromovkou, Letnou i Výstavištěm Holešovice. Ve čtvrtek byla naplánována návštěva Základní školy K Dolům, kde proběhlo mimo jiné také seznámení s ICT pomůckou magic box, využívanou při výuce mladších žáků. V pátek ještě před odletem stihli účastníci navštívit Hasičský útvar ochrany Pražského hradu a Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

V rámci této pětidenní mobility získali španělští zaměstnanci povědomí o fungování českých škol a využívání interaktivních pomůcek při výuce, stejně jako o fungování městských úřadů. Vzhledem k velmi vstřícnému postoji českých škol i městských úřadů si španělští zaměstnanci odnesli řadu cenných poznatků a mobilita je považována za velmi úspěšnou.

spanele_3 spanele_2 spanele_1