Proběhl meeting projektu 3D-Help v Rumunsku

3. a 4. května 2018 se v rumunském Jasy uskutečnilo druhé mezinárodní setkání v rámci projektu 3D-Help. Zástupci všech pěti partnerských organizací z Malty, Rumunska, České republiky, Chorvatska a Litvy se setkali, aby prodiskutovali dosavadní dosažené výsledky. V této fázi byla pozornost zaměřena na první dva projektové výstupy, realizované v souladu s projektovým plánem.

Prvním výstupem je Návod k užívání technologií 3D tisku v oblasti vzdělávání dospělých, založený na zkušenostech partnerů a předběžných studiích. Přípravu tohoto výstupu vedla maltská organizace MECB Ltd, nicméně na celkovém provedení se podílely všechny partnerské organizace.

Druhý výstup, který tvoří Případové studie pro vzdělávání dospělých, byl realizován pod vedením organizace Ludor Engineering SRL z Rumunska. Po provedení výzkumu nejrelevantnějších případových studií pro užívání technologií 3D tisku byly vybrané studie analyzovány za účelem nalezení osvědčených postupů a případně dalších užitečných podnětů pro kurz 3D tisku.

Hlavní partnerská organizace projektu – Evropská rozvojová agentura – bude zodpovědná za třetí výstup: Učební osnovu výukového kurzu 3D tisku.

Více informací o projektu naleznete na webových
stránkách projektu: http://3dhelp.euda.eu/, a na Facebooku:
https://www.facebook.com/3DHelp.Enhancing.EU.Employability/.