Druhý newsletter projektu VINA

 

 

Právě čtete v řadě již druhý newsletter projektu VINA, o kterém se můžete dozvědět více informací na webových stránkách www.vinaproject.eu. První newsletter vyšel v březnu 2017 a nabídl přehled cílů a aktivit projektu, a představil partnerské organizace. Tento newsletter informuje o následujících akcích, uskutečněných setkáních a o těch nejzajímavějších příkladech nástrojů pro databázi projektu, na které momentálně pracujeme.

 

Meeting v Londýně

V září 2017 se v Londýně uskutečnilo druhé setkání partnerských organizací. Během dvou pracovních zasedání proběhla diskuze a reflexe dvou projektových výstupů. Byl poskytnut přehled prvních aktivit v rámci výstupu č. 1, stejně jako přehled o výstupu č. 2, což je analyzátor pro rozpoznání příležitostí (R.O.T.A.)

a komunikační platforma.  Partneři také připravili plán obecného hodnocení.

Meeting v Athénách

Třetí setkání v Athénách bylo dvoudenní a proběhlo v únoru 2018. Předmětem diskuze byly – výše zmíněné – databáze nástrojů, komunikační platforma a analyzátor. Nakonec bylo prodiskutováno a odsouhlaseno rozdělení následujících úkolů mezi jednotlivé partnery.

Další setkání je naplánováno na září 2018 a uskuteční se v Polsku.

Ověřování neformálního vzdělávání

Jeden z výstupů, na jehož vývoji v současnosti pracujeme, je databáze nástrojů pro ověření neformálního vzdělání, která bude sloužit jako úložiště nástrojů pro rozpoznávání neformálního vzdělání. Bude shromažďovat nástroje vytvořené nezávislými odborníky nebo v rámci projektů financovaných Evropskou unií, místními organizacemi, apod. Databáze by měla provádět kvalitativní hodnocení těchto nástrojů, poskytovat doporučení pro uživatele a zároveň uživatelům umožnit komentovat a hodnotit nástroje, stejně jako přidávat a doporučovat nové nástroje.

Můžete se podívat na náhled připravované databáze:

Každé partnerské organizaci byla přidělena jiná část Evropy, ve které organizace provedly detailní průzkum již existujících databází a hledaly veškeré výsledky týkající se oblasti neformálního vzdělávání mimo oblast projektů Evropské unie.

Nabízíme vám k nahlédnutí dva příklady nástrojů pro ověřování neformálního vzdělávání:

Národní registr kvalifikací (Česká republika) – veřejný rejstřík úplné a částečné odborné kvalifikace na trhu práce v České republice a jejich hodnotící standardy. Jedná se o nepřetržitě aktualizovaný státní registr, který mohou využívat občané a zaměstnavatelé. Umožňuje kandidátům získat národní osvědčení o jejich odborné kvalifikaci získané v neformálním vzdělávání.

Chorvatský rámec kvalifikací – nástroj, který reguluje systém kvalifikací v Chorvatské republice na všech úrovních, prostřednictvím kvalifikačních norem, založených na výsledcích vzdělávání a potřebách trhu práce, jednotlivců a společnosti.

 

Pro více informací o projektu můžete navštívit naše webové stránky – www.vinaproject.eu – nebo nás kontaktovat prostřednictvím koordinátora projektu – info@associazioneeuro.org  nebo jedné z našich partnerských organizací.