Mobilita polských středoškolských studentů

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. zprostředkovala studijní stáž studentům střední odborné školy
z Polska. Studijní stáž probíhala na přelomu dubna a května 2018 po dobu třech týdnu a byla
zaměřena především na praktickou výuku. Tato mobilita proběhla v rámci projektu „Eurostażysta“,
financovaného z polského Operačního programu Rozvoj vědomostí a vzdělávání (PO WER 2014-
2020), v souladu s pravidly programu Erasmus+.
Studijní stáže se zúčastnilo 16 studentů z 3. ročníku střední odborné školy Zespól Szkól Technicznych
z města Suwalki, v doprovodu dvou učitelů. Studenti byli z oborů stavitelství, elektrotechnika a
obnovitelné zdroje energie. Během stáže byli ve dvou Pražských středních školách, a to SPŠE V
úžlabině a SPŠ stavební Josefa Gočára.
Pro účastníky stáže byl připraven velmi zajímavý program, kde kromě každodenní výuky ve školách
byly zahrnuty i aktivity pro volný čas, jako např. prohlídka Prahy s polským průvodcem a výlet do
Kutné Hory s polskou průvodkyní. Během tohoto výletu měli studenti možnost nejen navštívit
Kostnici a chrám sv. Barbory, ale také si prohlédnout historické centrum města.
Vzhledem k výborné organizaci Evropské rozvojové agentury si studenti odnesli mnoho cenných
zkušeností, neboť řada studentů byla poprvé v životě v zahraničí, kde přišli do styku s cizím jazykem,
jinou kulturou a prostředím velkoměsta. Studentům se v Praze moc líbilo a svůj pobyt si narámně
užili.