Blíží se projektové setkání 3D-Help

3. a 4. května 2018 se v rumunském Jasy uskuteční druhé projektové setkání partnerských organizací projektu 3D-Help, kterého se zúčastní zástupci zemí všech partnerských organizací (Malta, Rumunsko, Česká republika, Chorvatsko a Litva).

Projekt začal v listopadu 2017 a v průběhu prvních šesti měsíců byly zpracovány dva projektové výstupy, na kterých se podílely všechny organizace. První výstup poskytuje návod pro užití technologií 3D tisku v oblasti vzdělávání dospělých a byl veden maltskou organizací MECB (Malta based Excellence Consulting Bureau). V rámci druhého výstupu byly připraveny případové studie pro identifikaci a analýzu užívání technologií 3D tisku. Tento výstup byl veden organizací Ludor Engineering z Rumunska. Tyto dva výstupy budou také předmětem diskuse na setkání v Jasy, kde každý partner shrne proces svojí práce na tvorbě obou výstupů – překážky, které se v průběhu vyskytly a výsledky, kterých každá organizace dosáhla. V neposlední řadě je cílem projektového setkání detailněji naplánovat další aktivity a jejich průběh, například třetí výstup, který bude veden Evropskou rozvojovou agenturou.

Více informací o projektu naleznete na našich webových stránkách, na webových stránkách projektu a na Facebooku.