ERA hostila skupinu lektorů z Bulharska

V rámci programu Erasmus+ a jeho Pracovního programu pro mobilitu zaměstnanců ve vzdělávání dospělých, financovaného Evropskou unií, zorganizovala ERA ČR ve spolupráci s bulharskou organizací BARS Consult Ltd. studijní kurz pro skupinu lektorů z Bulharska. Mobilita probíhala 15 dní v Praze a zahrnovala odborný kurz a čtyři studijní návštěvy v různých institucích poskytujících vzdělávání dospělých. Skupina byla v Praze od pátého do devatenáctého června. (Více o celém projektu zde.)

Hlavním obsahovým tématem kurzu byly online výukové platformy pro vzdělávání dospělých a konkrétně česká zkušenost s používáním moderních technologií při vzdělávání dospělých. Specificky se kurz zaměřil na zlepšení kompetencí účastníků v zavádění a užívání online vzdělávacích platforem a výměnu zkušeností s místními (pražskými) organizacemi, věnujícími se vzdělávání dospělých.

Hostující skupinu tvořilo dvanáct lektorů a lektorek mezi dvaceti a šedesáti lety, s různými zkušenostmi se vzděláváním dospělých, věnující se různým oborům a předmětům (od ryze technických až po výuku jazyků) a s různými zkušenostmi s online výukovými platformami a používáním moderních technologií při učení.

Skupina absolvovala kurz složený z přednášek o základech e-learningu, vzdělávání na dálku a online vzdělávání dospělých, o jeho organizování a řízení a o základech vzdělávacího a rekvalifikačního trhu. Na tyto přednášky navázaly podrobnější lekce o využití moderních technologií a specifických nástrojů, které se ve vzdělávání používají. Účastníci absolvovali i přednášky o konkrétních metodách, jak moderní technologie do výuky zakomponovat (např. synchronické a asynchronní online učení). Také se učili, jak pracovat s programy jako Prezi a nástroji jako jsou virtuální třída nebo různé sociální sítě.

Aby účastníci prohloubili své pochopení, jak využívat teoretické znalosti z těchto přednášek v praxi, byly zorganizovány i studijní návštěvy v institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Při té příležitosti se seznamovali s tím, jak tyto české organizace prakticky využívají nové výukové metody a jak při výuce využívají moderní technologie.

První z těchto studijních návštěv byla ve vzdělávací a poradenské společnosti VOX a.s., jedné z předních organizací specializujících se na vzdělávání dospělých. Poté skupina navštívila Střední technickou školu Zelený pruh (která poskytuje i profesní a rekvalifikační kurzy pro dospělé), kde měli účastníci kurzu příležitost vyzkoušet práci v programu ProfiCAD a dozvědět se více o „evropském (nebo mezinárodním) řidičském průkazu na počítač“ ECDL. Pak navštívili vzdělávací společnost SEMIS s.r.o. a na závěr kurzu navštívili Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Tam mohli vyzkoušet různé interaktivní aplikace a ověřit jejich uplatnitelnost ve vzdělávání dospělých.

Mezitím, ve volném čase a o víkendu, který v České republice strávili, měli účastníci šanci prohlédnout si Prahu i další místa v Česku.

Díky kombinaci teoretických a praktických poznatků, přednášek a studijních návštěv se účastníci dozvěděli, jak lze zavádět a využívat moderní metody, technologie a online služby ve vzdělávání dospělých. S lektory z organizací, které navštívili, si vyměnili řadu cenných a různorodých zkušeností a měli by nyní být schopni zvyšovat kvalitu i přitažlivost vzdělávání dospělých a svých vzdělávacích institucí v Bulharsku.

Erasmus plus logo

Mladí lidé se zapojili do tvorby výstupů projektu THEY.EA

logo

V rámci projektu Towards Higher Employability of Youth: European Approach  (projekt THEY) proběhlo v jihoitalském městě Lecce již druhé setkání partnerských organizací. Partneři z České republiky, Itálie, Španělska, Polska a Bulharska v rámci projektu vytváří nástroje zvyšující povědomí mladých lidí o příležitostech v EU. Materiály, které během projektu vzniknou, budou informovat především o nabídce pracovních a vzdělávacích příležitostí v EU. Právě mladí lidé z regionů s vysokou nezaměstnaností byli tentokrát na setkání přizváni, aby poskytli zpětnou vazbu na vytvářený vzdělávací program. Jako výborní hostitelé se ve dnech 26. – 27. ledna 2016 ukázali zástupci italské vzdělávací organizace CNIPA PUGLIA, kteří přichystali kvalitní a velmi příjemné zázemí pro všechny účastníky.

Cílem setkání bylo především vyslechnout připomínky přizvaných mladých lidí a domluvit se na podobě dvou ze čtyř projektových výstupů. Partneři konfrontovali dosavadní připravené materiály budoucích brožurek s mladými lidmi pocházejícími z cílových oblastí s největší nezaměstnaností, kteří se s nimi podělili o zkušenosti a návrhy na zlepšení obou výstupů. Vyústěním setkání byl workshop, při němž byli partneři i zástupci cílové skupiny rozděleni do několika pracovních skupin, v rámci nichž společně připravili konečné materiály. CNIPA PUGLIA mimo jiné připravila zajímavý doprovodný kulturní program, který umožnil nejenom zástupcům cílové skupiny, ale i ostatním účastníkům meetingu seznámit se s italskou kuchyní a zajímavou historií města Lecce a regionu Puglia.

V současné době probíhá intenzivní práce partnerů na konečných výstupech (kromě zmiňovaných brožurek v rámci projektu vznikne rovněž vzdělávací webová platforma) a započaly rovněž přípravy posledního setkání – konference, která je předběžně naplánována na prosinec 2016 a jež se odehraje v Praze.

Více informací o projektu naleznete na webové stránce projektu nebo také na Facebooku.

DSCN2882 12573786_10205927004953454_4125050370371898084_n DSCN2825

Informační webináře Erasmus+ Výzva 2016

Dům zahraniční spolupráce pořádá informační webináře pro budoucí žadatele o projekty v rámci programu Erasmus+. Webináře, tedy online semináře, jsou alternativou k informačním seminářům Erasmus+ školní vzdělávání, které se konají v Praze. K účasti na webináři potřebujete pouze počítač s připojením na internet. Zájemce se zaregistruje vyplněním své e-mailové adresy, na níž mu bude včas zaslán vstupní odkaz na webinář společně s návodem ke vstupu.

Obsah webinářů je stejný jako obsah seminářů, které DZS pořádá. Jejich cílem je:

 • informovat instituce o možnostech zapojení do projektů v oblasti školního vzdělávání
 • upozornit na dokumenty vztahující se k Výzvě 2016
 • seznámit účastníky s žádostí o projekt a postupem při jejím podávání

Pořádané webináře se na zaměřují na tyto klíčové akce:

 • KA1 – Projekty mobility osob v oblasti vzdělávání

Je možné si vybrat ze 2 termínů konání webináře:  5. 1. a 12. 1. 2016 vždy v čase 14:00 – 17:00, obsah je totožný. Více informací a registrace zde. Termín podání žádosti o projekty je 2. 2. 2016.

 • KA2 – Projekty partnerství pouze mezi školami

Je možné si vybrat ze 3 termínů konání webináře: 13. 1., 19. 1. a 26. 1. 2016 vždy v čase 14:00 – 17:00, obsah je totožný. Více informací a registrace zde. Termín podání žádosti o projekty je 31. 3. 2016.

V případě zájmu o podání žádosti o projekt v rámci programu Erasmus+ Vám Evropská rozvojová agentura s radostí pomůže s jeho přípravou!

Zástupci Prahy 9 se zúčastnili prvního setkání v rámci projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“

img_9618 (1)

Do oblasti Wagram v blízkosti Vídně se ve dnech 17.-18. 9. 2015 sjelo 32 zástupců z Portugalska, Španělska, Malty a České republiky, aby jim byly vedoucím partnerem projektu – rakouským Verein Energie *Zukunft* Wagram představeny ekologické projekty a aktivity místních organizací, spolků a obyvatel. Setkání proběhlo v rámci projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“, do kterého se Praha 9 zapojila díky členství v Partnerské síti ERA.

Cílem projektu je především výměna zkušeností jednotlivých partnerů, navázání kontaktů a získání inspirace pro rozvoj dalších ekologických aktivit na územích jednotlivých partnerských zemí. Hlavním obsahem programu dvoudenní návštěvy byly exkurze, prohlídky, prezentace a diskuze nad ekologickými tématy a aktivitami.

První den návštěvy byly partnerům představeny projekty města Tulln. V nádherné místní veřejně přístupné zahradě měli partneři možnost seznámit se s ekologickým zahradnictvím. Dále jim byl představen městský projekt sdílení elektrických automobilů (car-sharing), fotovoltaická zařízení ve městě a na závěr byla připravena exkurze do sběrného dvora a místních městských technických služeb. Druhý den se partneři zúčastnili školního ekologického projektu, jehož autorem je Verein Energie *Zukunft* Wagram, nazvaného Festival mobility u základní a střední školy ve městě Kirchberg. Prohlédli si budovu základní školy, která byla zrekonstruována v konceptu pasivního domu.  Odpoledne byla na programu výstava elektrických vozidel, motocyklů a skútrů, představení místního dobrovolnického projektu veřejné dopravy a prohlídka školní kotelny na biomasu. Večer potom jednotliví partneři představili v budově radnice města Großriedenthal své ekologické projekty a aktivity, o které se chtějí v průběhu projektu podělit se svými partnery.

V průběhu projektu proběhnou další setkání na Maltě, v Portugalsku, ve Španělsku i v České republice. Praha 9 přivítá zahraniční partnery v červnu 2015. Studijní návštěva proběhne v době, kdy bude probíhat již 9. ročník úspěšné akce s názvem Mikroklima. Partneři rovněž společně oslaví Světový den životního prostředí, který připadá na 5. června.

Projekt je financován v rámci programu Evropa pro občany.

foto_exkursion_carsharing_nussallee

Program Erasmus+ podporuje také sportovní aktivity

sport-erasmus

Program Evropské unie Erasmus+ navazuje na své předchůdce a podporuje mezinárodní spolupráci zejména v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, ale nejen tam, zaměřuje se také na podporu sportu. Možnosti podpory v této oblasti přehledně shrnuje nové speciální vydání časopisu Mozaika, kterou si můžete stáhnout zde.

Kromě přehledu dotačních možností je možné si v Mozaice přečíst o úspěšných projektech, které byly v oblasti sportu programem Erasmus+ podpořeny v minulosti.

I ERA má takové příklady v rukávě – Erasmus+ podpořil například projekt GAMES.Net zaměřený na tradiční hry a sporty jako součást kulturního dědictví a nejnověji také projekt Move up! zaměřený na zdravý životní styl školáků.

Závěrečná konference při příležitosti ukončení OP Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

V pondělí, dne 7. prosince, se uskuteční Závěrečná konference k ukončení Operačního programu Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost, operačních programů let 2007 – 2013. Prostor v programu konference bude věnován také novému programovému období 2014 – 2020 a možnostem, které nabízí Operační program Praha – pól růstu ČR.

Místem společného setkání zájemců se zástupci Evropské komise a představitelů Magistrátu hlavního města Prahy bude Velký jednací sál Zastupitelstva hl. m. Prahy v budově Magistrátu na Mariánském náměstí 2/2, Praha 1. Předpokládaný čas průběhu konference je 11:00 – 17:30 hod.

Další informace včetně podrobného programu a jmen řečníků budou průběžně doplňovány.

Více informací zde.

Na kafe s Erasmem – informační dny v regionech

Dům zahraniční spolupráce a Krajské úřady pořádají informační a konzultační dny programu Erasmus+ „Na kafe s Erasmem+“. V období od 18. 11. 2015 do 13. 1. 2016 se uskuteční v každém kraji jeden informační den.

Během informačních a konzultačních dnů bude představen program Erasmus+, jeho sektory a aktivity, které lze grantově podpořit. Následovat bude diskuse na téma hledání partnerů, plánování a příprava projektu a další otázky spojené s realizací mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+.
Konzultací se zúčastní i úspěšný předkladatel z regionu.

Více informací a registraci najdete zde.

Jednotlivé termíny konání:

18. 11. 2015 Královéhradecký kraj 10.00-12.00
19. 11. 2015 Plzeňský kraj 10.00-12.00
25. 11. 2015 Pardubický kraj 10.00-12.00
30. 11. 2015 Středočeský kraj 09.30-11.30
30. 11. 2015 Liberecký kraj 14.00-16.00
02. 12. 2015 Zlínský kraj 13.00-15.00
03. 12. 2015 Jihočeský kraj 10.00-12.00
07. 12. 2015 Vysočina 10.00-12.00
08. 12. 2015 Karlovarský kraj 10.00-12.00
09. 12. 2015 Jihomoravský kraj 10.00-12.00
15. 12. 2015 Hlavní město Praha 10.00-12.00
12. 01. 2016 Moravskoslezský kraj 13.00-15.00
13. 01. 2016 Ústecký kraj 10.00-12.00

 

Nová výzva v rámci Erasmus+: termíny pro rok 2016 zveřejněny

Erasmus+ logo

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast  zveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu Erasmus+, která stanovuje nové termíny pro předkládání projektů. Výzva se týká níže uvedených akcí.

[toggle]

[toggle_item title=“Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců“]

 • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • sdílené magisterské studium Erasmus Mundus
 • rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů“]

 • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • znalostní aliance
 • aliance odvětvových dovedností
 • budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • budování kapacit v oblasti mládeže

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky“]

 • strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Program Jean Monnet“]

 • katedry programu Jean Monnet
 • moduly programu Jean Monnet
 • centra excelence programu Jean Monnet
 • podpora programu Jean Monnet pro sdružení
 • sítě programu Jean Monnet
 • projekty programu Jean Monnet

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Sport“]

 • partnerství založená na spolupráci
 • malá partnerství založená na spolupráci
 • neziskové evropské sportovní akce

[/toggle_item]

[/toggle]

Podmínky programu Erasmus+ se s novou výzvou nemění a rovněž rozložení termínů neprošlo větší změnou – opět je více termínů určeno pro projekty připravované v oblasti mládeže, zatímco projektům v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je určen pouze jeden termín v roce.

Způsobilost je v rámci programu Erasmus+ značně široká: o finanční prostředky může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže. Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí.

Uzávěrka pro předkládání žádostí v rámci 3 klíčových akcí a další relevantní informace jsou dostupné zde. Průvodce programem Erasmus+ se specifickým zaměřením na klíčové akce a výše udělených grantů představuje nedílnou součást výzvy a lze je nalézt na stránkách DG EAC.

V případě zájmu můžete využít široké expertní znalosti Evropské rozvojové agentury. Naše společnost disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti projektových žádostí!

Pro bližší informace kontaktuje náš tým.

Erasmus_estudiantes

Spolu s výzvou byl zveřejněn také Průvodce programem Erasmus+ pro rok 2016

Dvojnásobný úspěch ERA: zapojení českých partnerů do projektu proti diskriminaci Romů

Nedávno byly zveřejněny výsledky výzvy v rámci programu Rights, Equality and Citizenship Programme se zaměřením proti diskriminaci a na integraci Romů a Evropská rozvojová agentura slaví další významný úspěch. Z původních více než 250 podaných projektů bylo nakonec schváleno pouhých 11, mezi nimi také projekt PAL-Fighting discrimination and AntiGypsyism in education and employment in EU, do kterého se díky členství v partnerské síti zapojí také dva čeští partneři: Dům národnostních menšin a občanské sdružení RomPraha.

European union community around the globe            dg-justice

Projekt si klade za cíl především zrychlit, posílit a zlepšit integraci Romů do vzdělávacího procesu a na trhu práce. Specificky se zaměřuje na boj proti diskriminaci a protiromským aktivitám, posílení vzájemné kooperace mezi příslušnými aktéry, propagaci demokratických hodnot a ochranu přirozených lidských práv, diskuzi rozvoje Evropské sítě pro sociální inkluzi Romů, zlepšení participace romské mládeže a na školení a transfer znalostí na pracovníky zabývající se danou problematikou. Projekt bude realizován formou seminářů, informačních kampaní, online školících kurzů pro zaměstnance, kurzů a aktivit pro účastníky projektu apod.

Více informací o projektu a výsledky výzvy naleznete zde.

Projekt Increaction a Dům národnostních menšin na kurzu ve Španělsku

Dům národnostních menšin se díky členství v Partnerské síti ERA úspěšně zapojil do projektu Increation, který představoval pro tuto organizaci historicky první účast na mezinárodním Erasmus+ semináři. V rámci něj byli v létě 2015 do španělského města Vitoria-Gasteiz vysláni čtyři zástupci DNM na týdenní kurz. Delegace z Česka se, spolu s 22 reprezentanty z 5 dalších evropských zemí, účastnila semináře s tématy interkulturní inkluze mladých lidí ve společnosti a výchova k toleranci a prevenci rasismu.

zdroj (4)   zdroj (1)

Setkání umožnilo na jeden týden spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností mezi iniciativami zabývajícími se danou problematikou na lokální úrovni. Kurz probíhal formou různých workshopů, díky kterým se účastníci seznámili s novými metodami neformálního interkulturního vzdělávání, jakými jsou divadelní představení, vyprávění příběhů, hraní různých her apod. Zároveň seminář přispěl k vzájemnému poznání partnerských organizací a k diskuzi možností spolupráce v navazujících projektech.

Více informací zde.