Zástupci Prahy 9 se zúčastnili prvního setkání v rámci projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“

img_9618 (1)

Do oblasti Wagram v blízkosti Vídně se ve dnech 17.-18. 9. 2015 sjelo 32 zástupců z Portugalska, Španělska, Malty a České republiky, aby jim byly vedoucím partnerem projektu – rakouským Verein Energie *Zukunft* Wagram představeny ekologické projekty a aktivity místních organizací, spolků a obyvatel. Setkání proběhlo v rámci projektu „Aktivní občané pro aktivní ochranu klimatu“, do kterého se Praha 9 zapojila díky členství v Partnerské síti ERA.

Cílem projektu je především výměna zkušeností jednotlivých partnerů, navázání kontaktů a získání inspirace pro rozvoj dalších ekologických aktivit na územích jednotlivých partnerských zemí. Hlavním obsahem programu dvoudenní návštěvy byly exkurze, prohlídky, prezentace a diskuze nad ekologickými tématy a aktivitami.

První den návštěvy byly partnerům představeny projekty města Tulln. V nádherné místní veřejně přístupné zahradě měli partneři možnost seznámit se s ekologickým zahradnictvím. Dále jim byl představen městský projekt sdílení elektrických automobilů (car-sharing), fotovoltaická zařízení ve městě a na závěr byla připravena exkurze do sběrného dvora a místních městských technických služeb. Druhý den se partneři zúčastnili školního ekologického projektu, jehož autorem je Verein Energie *Zukunft* Wagram, nazvaného Festival mobility u základní a střední školy ve městě Kirchberg. Prohlédli si budovu základní školy, která byla zrekonstruována v konceptu pasivního domu.  Odpoledne byla na programu výstava elektrických vozidel, motocyklů a skútrů, představení místního dobrovolnického projektu veřejné dopravy a prohlídka školní kotelny na biomasu. Večer potom jednotliví partneři představili v budově radnice města Großriedenthal své ekologické projekty a aktivity, o které se chtějí v průběhu projektu podělit se svými partnery.

V průběhu projektu proběhnou další setkání na Maltě, v Portugalsku, ve Španělsku i v České republice. Praha 9 přivítá zahraniční partnery v červnu 2015. Studijní návštěva proběhne v době, kdy bude probíhat již 9. ročník úspěšné akce s názvem Mikroklima. Partneři rovněž společně oslaví Světový den životního prostředí, který připadá na 5. června.

Projekt je financován v rámci programu Evropa pro občany.

foto_exkursion_carsharing_nussallee