Dvojnásobný úspěch ERA: zapojení českých partnerů do projektu proti diskriminaci Romů

Nedávno byly zveřejněny výsledky výzvy v rámci programu Rights, Equality and Citizenship Programme se zaměřením proti diskriminaci a na integraci Romů a Evropská rozvojová agentura slaví další významný úspěch. Z původních více než 250 podaných projektů bylo nakonec schváleno pouhých 11, mezi nimi také projekt PAL-Fighting discrimination and AntiGypsyism in education and employment in EU, do kterého se díky členství v partnerské síti zapojí také dva čeští partneři: Dům národnostních menšin a občanské sdružení RomPraha.

European union community around the globe            dg-justice

Projekt si klade za cíl především zrychlit, posílit a zlepšit integraci Romů do vzdělávacího procesu a na trhu práce. Specificky se zaměřuje na boj proti diskriminaci a protiromským aktivitám, posílení vzájemné kooperace mezi příslušnými aktéry, propagaci demokratických hodnot a ochranu přirozených lidských práv, diskuzi rozvoje Evropské sítě pro sociální inkluzi Romů, zlepšení participace romské mládeže a na školení a transfer znalostí na pracovníky zabývající se danou problematikou. Projekt bude realizován formou seminářů, informačních kampaní, online školících kurzů pro zaměstnance, kurzů a aktivit pro účastníky projektu apod.

Více informací o projektu a výsledky výzvy naleznete zde.