Projekt Increaction a Dům národnostních menšin na kurzu ve Španělsku

Dům národnostních menšin se díky členství v Partnerské síti ERA úspěšně zapojil do projektu Increation, který představoval pro tuto organizaci historicky první účast na mezinárodním Erasmus+ semináři. V rámci něj byli v létě 2015 do španělského města Vitoria-Gasteiz vysláni čtyři zástupci DNM na týdenní kurz. Delegace z Česka se, spolu s 22 reprezentanty z 5 dalších evropských zemí, účastnila semináře s tématy interkulturní inkluze mladých lidí ve společnosti a výchova k toleranci a prevenci rasismu.

zdroj (4)   zdroj (1)

Setkání umožnilo na jeden týden spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností mezi iniciativami zabývajícími se danou problematikou na lokální úrovni. Kurz probíhal formou různých workshopů, díky kterým se účastníci seznámili s novými metodami neformálního interkulturního vzdělávání, jakými jsou divadelní představení, vyprávění příběhů, hraní různých her apod. Zároveň seminář přispěl k vzájemnému poznání partnerských organizací a k diskuzi možností spolupráce v navazujících projektech.

Více informací zde.