Nová výzva v rámci Erasmus+: termíny pro rok 2016 zveřejněny

Erasmus+ logo

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast  zveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů projektů v rámci programu Erasmus+, která stanovuje nové termíny pro předkládání projektů. Výzva se týká níže uvedených akcí.

[toggle]

[toggle_item title=“Klíčová akce 1 (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců“]

 • mobilita jednotlivců v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • sdílené magisterské studium Erasmus Mundus
 • rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Klíčová akce 2 (KA2) – Spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů“]

 • strategická partnerství v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • znalostní aliance
 • aliance odvětvových dovedností
 • budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • budování kapacit v oblasti mládeže

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Klíčová akce 3 (KA3) – Podpora reformy politiky“]

 • strukturovaný dialog: schůzky mladých lidí a činitelů s rozhodovacími pravomocemi v oblasti mládeže

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Program Jean Monnet“]

 • katedry programu Jean Monnet
 • moduly programu Jean Monnet
 • centra excelence programu Jean Monnet
 • podpora programu Jean Monnet pro sdružení
 • sítě programu Jean Monnet
 • projekty programu Jean Monnet

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Sport“]

 • partnerství založená na spolupráci
 • malá partnerství založená na spolupráci
 • neziskové evropské sportovní akce

[/toggle_item]

[/toggle]

Podmínky programu Erasmus+ se s novou výzvou nemění a rovněž rozložení termínů neprošlo větší změnou – opět je více termínů určeno pro projekty připravované v oblasti mládeže, zatímco projektům v oblasti vzdělávání a odborné přípravy je určen pouze jeden termín v roce.

Způsobilost je v rámci programu Erasmus+ značně široká: o finanční prostředky může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt, který působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Kromě toho mohou skupiny mladých lidí, které se aktivně podílejí na práci s mládeží, požádat o finanční prostředky na mobilitu ve vzdělávání mladých lidí a osob pracujících s mládeží, jakož i na strategická partnerství v oblasti mládeže. Program Erasmus+ je otevřen účasti těchto zemí.

Uzávěrka pro předkládání žádostí v rámci 3 klíčových akcí a další relevantní informace jsou dostupné zde. Průvodce programem Erasmus+ se specifickým zaměřením na klíčové akce a výše udělených grantů představuje nedílnou součást výzvy a lze je nalézt na stránkách DG EAC.

V případě zájmu můžete využít široké expertní znalosti Evropské rozvojové agentury. Naše společnost disponuje bohatými zkušenostmi v oblasti projektových žádostí!

Pro bližší informace kontaktuje náš tým.

Erasmus_estudiantes

Spolu s výzvou byl zveřejněn také Průvodce programem Erasmus+ pro rok 2016