Náš tým

Jan Hauser

Jan je jednatelem a majitelem Evropské rozvojové agentury. Patří k předním českým expertům v oblasti dotačních programů Evropské unie a mezinárodní spolupráce. V ERA se věnuje především dotačnímu poradenství, odborné a vzdělávací činnosti.

Email: jan.hauser@eracr.cz

Martin Rejmíš

Martin je ředitelem Evropské rozvojové agentury. Má na starosti řízení interního týmu a klíčových zakázek firmy. Koordinuje také Partnerskou síť ERA.

Pokud se chcete stát členem Partnerské sítě, máte zájem o další služby nebo pokud chcete navázat spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou v jiné oblasti, obracejte se na Martina na následujících kontaktech:

Email: martin.rejmis@eracr.cz
Telefon: +420 774 455 534

Marek Třeštík

Marek je projektovým manažerem a jeho hlavní pracovní náplní je příprava projektových žádostí a administrace projektů z českých operačních programů, zejména z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost. Také se podílí na přípravě a realizaci projektů v rámci programu Erasmus+ a dalších mezinárodních programů.

Email: marek.trestik@eracr.cz
Telefon: +420 737 803 429

Kateřina Janatová

Katka je projektovou manažerkou. Podílí se na přípravě a realizaci projektů v rámci českých operačních programů, dále programu Interreg Danube, Erasmus+ a dalších mezinárodních programů.

Email: katerina.janatova@eracr.cz
Telefon: +420 722 936 008

Jan Šašek

Jan v ERA působí jako projektový manažer. Podílí se na přípravě a realizaci projektů především v rámci programu Erasmus+, stejně tak i českých operačních programů, programu Evropa pro občany a dalších.

Email: jan.sasek@eracr.cz
Telefon: +420 779 970 906

Simona Polláková

Simona je koordinátorkou konsorcia univerzit a zahraničních mobilit. Má na starosti veškeré mobility studentů a zaměstnanců nejen v rámci programu Erasmus+. Simona zprostředkovává pracovní stáže pro české vysokoškoláky, kteří chtějí získat zkušenosti v zahraničí. Také má na starosti zahraniční studenty a zaměstnance, kteří chtějí poznat české studijní či pracovní prostředí.

Pokud se chcete dozvědět více o možnostech vycestování za zkušenostmi, nebo naopak hledáte vhodného stážistu do vaší firmy, kontaktujte Simonu na:

Email: simona.pollakova@eracr.cz
Telefon: +420 774 455 536

Kateřina Kolingerová 

Katka je Office manažerkou. Je zodpovědná za bezproblémové fungování kanceláře, finanční řízení a personální záležitosti.

Pokud se chcete dozvědět více o kariérních možnostech v rámci ERA, obracejte se na Katku na těchto kontaktech:

Email: katerina.kolingerova@eracr.cz
Telefon: +420 222 769 700

Zuzana Andělová

Zuzka  je externí projektovou zpracovatelkou. Její hlavní pracovní náplní je příprava projektových žádostí z českých operačních programů, zejména OP Zaměstnanost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Praha – pól růstu. 

Email: zuzana.andelova@eracr.cz
Telefon: +420 779 970 266

Kristýna Roubalová 

Kristýna je stážistka v ERA. Pomáhá s realizací mezinárodních projektů a má na starosti hledání nových partnerství a možností spolupráce.

Email: kristyna.roubalova@eracr.cz

Maria Pereira 

Maria je stážistka v ERA. Pomáhá s realizací mezinárodních projektů a má na starosti hledání nových partnerství a možností spolupráce v Portugalsku.

Email: maria.pereira@eracr.cz

Maud Barbier

Maud je stážistka v ERA. Pomáhá s realizací mezinárodních projektů a má na starosti hledání nových partnerství a možností spolupráce ve Francii.

Email: maud.barbier@eracr.cz

 

 

Hlavní kontaktní údaje:

Email:  info@eracr.cz
Telefon: 
+420 222 769 700

Napsat komentář