Na kafe s Erasmem – informační dny v regionech

Dům zahraniční spolupráce a Krajské úřady pořádají informační a konzultační dny programu Erasmus+ „Na kafe s Erasmem+“. V období od 18. 11. 2015 do 13. 1. 2016 se uskuteční v každém kraji jeden informační den.

Během informačních a konzultačních dnů bude představen program Erasmus+, jeho sektory a aktivity, které lze grantově podpořit. Následovat bude diskuse na téma hledání partnerů, plánování a příprava projektu a další otázky spojené s realizací mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+.
Konzultací se zúčastní i úspěšný předkladatel z regionu.

Více informací a registraci najdete zde.

Jednotlivé termíny konání:

18. 11. 2015 Královéhradecký kraj 10.00-12.00
19. 11. 2015 Plzeňský kraj 10.00-12.00
25. 11. 2015 Pardubický kraj 10.00-12.00
30. 11. 2015 Středočeský kraj 09.30-11.30
30. 11. 2015 Liberecký kraj 14.00-16.00
02. 12. 2015 Zlínský kraj 13.00-15.00
03. 12. 2015 Jihočeský kraj 10.00-12.00
07. 12. 2015 Vysočina 10.00-12.00
08. 12. 2015 Karlovarský kraj 10.00-12.00
09. 12. 2015 Jihomoravský kraj 10.00-12.00
15. 12. 2015 Hlavní město Praha 10.00-12.00
12. 01. 2016 Moravskoslezský kraj 13.00-15.00
13. 01. 2016 Ústecký kraj 10.00-12.00

 

Příručka k programu Erasmus+ v českém jazyce!

S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že byl konečně do češtiny přeložen tzv. Erasmus+ guide, neboli příručka pro žadatele v rámci programu Erasmus+. Najdete v ní podrobné informace o programu, které jsou důležité při podávání žádosti a při realizaci projektu. Příručku si můžete stáhnout zde.

Zároveň připomínáme, že nejbližší termín pro podávání žádostí v rámci programu Erasmus+ je již 2. září 2014 a platí pro Klíčovou akci 2 – budování kapacit v oblasti mládeže.

Dalším termínem je pak 1. říjen 2014, který platí pro následující aktivity:

  • Klíčová akce 2 – strategická partnerství pouze v oblasti mládeže;
  • Klíčová akce 3 – setkávání mladých lidí s politickými činiteli za účelem jednání o problematice mládeže;
  • Klíčová akce 1 – mobilita jednotlivců pouze v oblasti mládeže.

Nové možnosti spolupráce v oblasti sportu

V únoru se v Bruselu uskutečnil Erasmus+ informační den se zaměřením na sport. Prezentovány byly především praktické kroky, které je třeba učinit k využití dostupných finančních prostředků v rámci programu Erasmus+ pro realizaci projektů z oblasti sportu. Evropská komise i Výkonná agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA) během konference přinesly velmi konkrétní informace k podávání žádostí a k přípravě projektů. Většina informací z tohoto setkání se nyní dá zpětně vyhledat online na stránkách EACEA.

Část programu Erasmus+ je v programovém období 2014 – 2020 úplnou novinkou, neboť v minulém období žádný program zaměřený na podporu sportu neexistoval. V rámci nového programu získá finanční příspěvek cca 600 partnerství v oblasti sportu, včetně celoevropských neziskových sportovních událostí. Pro vyhledávání partnerských organizací pro sportovně zaměřené projekty vznikly nové stránky, tzv. Sporttool, kde se už nyní nachází mnoho nabídek partnerství. Termín pro podávání projektů v rámci sportovní akce programu Erasmus+ je 15. května 2014 pro projekty, které začnou po 1. lednu příštího roku.

Vychází průvodce programem Erasmus+

Organizace, které se v roce 2014 budou ucházet o finanční prostředky z nového programu Evropské unie Erasmus+, se mohou pustit do přípravy svých žádostí, neboť vyšel nový programový průvodce programem Erasmus+, který si můžete stáhnout na stránkách Evropské komise.

Průvodce programem Erasmus + podrobně přibližuje cíle, priority a možnosti financování jednotlivých akcí. Dále obsahuje technické údaje k žádostem o grant a výběrovým řízením a v neposlední řadě i finanční a správní ustanovení, které se týkají samotného udělování grantu.

  • Program mohou využívat organizace v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže nebo sportu.
  • Jednotlivci se přímo o granty ucházet nemohou. Je třeba, aby se obrátili na svou univerzitu, školu, či na svého zaměstnavatele, který danou žádost podá. Jedno konsorcium může podat žádost pouze jedné národní agentuře.
  • Své žádosti (ve většině případů online) budou organizace podávat u národní agentury ve své zemi nebo u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Erasmus+ má zelenou

Na Program celoživotního učení, který úspěšně fungoval v období 2007 – 2013, plynule navázal nový program Evropské unie s názvem Erasmus+.

Erasmus+ je program na období 2014 – 2020 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Erasmus+ nahrazuje několik programů EU  pokrývajících všechny oblasti vzdělávání v období 2007 – 2013: kromě Programu celoživotního učení tvořeného programy Erasmus (vysokoškolské vzdělávání), Leonardo da Vinci (odborné vzdělávání), Comenius (vzdělávání učitelů) a Grundtvig (vzdělávání dospělých) se jedná také o program Mládež v akci, který přestává existovat v podobě, v jaké jsme ho znali, a také o pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Erasmus+ poprvé poskytne finanční podporu z EU i sportu, zejména na místní úrovni.

Více informací o programu Erasmus+ a odpovědi na často kladené otázky můžete najít na webu Evropské komise.

Výzvu k předkládání návrhů, která obsahuje všechny termíny pro podávání žádostí, můžete stáhnout na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.