Sociální inovace a možnosti individuální péče – mezinárodně

Evropská rozvojová agentura uspořádala dne 13. a 14. ledna 2014 mezinárodní workshop na téma sociálních inovací a možností individuální péče v rámci projektu „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188), který je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Oblast podpory 5.1 – Mezinárodní spolupráce, která funguje v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost, je příkladem, že projekty podporující výměnu zkušeností v mezinárodním kontextu mohou být financovány také ze strukturálních fondů.

V rámci výše zmíněného projektu jde o výměnu zkušeností v oblasti sociálních inovací mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt je reakcí na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se dožívají nadprůměrného věku. Projekt se věnuje teoretickým modelům péče, která se bude muset s tímto jevem vyrovnat. Ve spolupráci s českými partnery –  Ústavem sociálních služeb Praha 4 a Evropským inovačním centrem o.s. a zahraničními partnery – bulharskou organizací National Patients’ Organization, polským Institute for Human Resources Development a britskou komunitní službou MsSence – projekt představuje nové možnosti, jak přizpůsobit dlouhodobou péči současným trendům. Kromě výměny zkušeností je dalším cílem projektu přiblížit tyto nové výstupy cílovým skupinám v České republice, zejména osobám pečujících o závislého člena rodiny, úřadům samosprávných celků a v neposlední řadě  příspěvkovým organizacím a nevládnímu sektoru. Projekt probíhá od října 2012 do září 2014 a jeho součástí jsou mimo jiné studijní cesty, semináře pro veřejnost a mezinárodní workshopy. Více o projektu se můžete dozvědět zde.

OPLZZ