Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání

Evropská rozvojová agentura se nově zapojí jako partner do projektu „Podpora profesního rozvoje pracovníků v oblasti odborného vzdělávání“ financovaného z programu Erasmus+. Clem projektu je zvyšování kvality a atraktivity odborného vzdělávání, které poskytují čtyři zapojené bulharské instituce. Účastníkům projektu bude umožněno osvojení znalostí v oblasti inovativních pedagogických postupů se zaměřením na studenty, zlepšení kapacit a zavedení moderních školících nástrojů a postupů na pracovišti.

Přeshraniční školící aktivity a výměna zkušeností mezi partnery by měly přispět ke zvýšení interaktivity odborného vzdělávání a k zlepšení pracovní motivace účastníků.

Specifickými projektovými cíli jsou:

 • rozvoj odborného vzdělávání zavedením nových inovativních postupů do vzdělávacího procesu v partnerských institucích;
 • vybavení instruktorů partnerských organizací dovednostmi pro implementaci nových nástrojů, metod a postupů v odborném vzdělávání;
 • adaptace a implementace nových profesních znalostí a dovedností do studijních plánů účastnických organizací;
 • obohatit a rozvinout jazykové dovednosti účastníků prostřednictvím přípravného školení a výměnou zkušeností s ostatními;
 • rozšíření aktivit stávající sítě národních vědeckých a technických asociací v Bulharsku (NTS) a jejich rozvoj na úrovni Evropské unie za účasti nových evropských partnerů;
 • vzájemné sdílení zkušeností a zdrojů mezi členy partnerství prostřednictvím společných programů, online školení apod.

Jednou z hlavních aktivit v rámci projektu bude výjezd 12 zaměstnanců bulharských institucí odborného vzdělávání (obory matematika a informatika) do České republiky. Kurz bude zahrnovat školení v dané sféře a exkurzi do vybrané odborné školy či odborného učiliště. Organizaci bude zajišťovat Evropská rozvojová agentura.

[toggle]
[toggle_item title=“Partneři“]

ERA je součástí konsorcia sedmi organizací zahrnujícího jednoho partnera ze Španělska a pět partnerů z Bulharska. Vedoucím partnerem je bulharská poradenská společnost BARS Consult. Zbylí partneři z této země jsou čtyři instituce odborného vzdělávání s licence Národní agentury pro odborné vzdělávání.

Partners: 

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Mobility“]

Projekt zahrnuje kurzy v Praze a Barceloně pro zaměstnance bulharských institucí v oblasti odborného vzdělávání. Kurz o přibližné délce 2 týdnů bude kombinovat teoriipraktickými cvičeními a návštěvami odborných škol a odborných učilišť.

Účastníci se seznámí s trendy a nástroji z oblasti synchronního a asynchronního distančního vzdělávání a budou také navrhovat vlastní online platformu. Dále kurz nabídne sebehodnocení organizací odborného vzdělávání z hlediska navržení online vzdělávací platformy tak, aby vyhovovala vzdělávacímu programu, cílovým skupinám a rozvojovým plánům. Kurz si klade za cíl především přípravu online instruktorů z řad tradičních zaměstnanců institucí odborného vzdělávání a zvýšení atraktivity odborného vzdělávání.

[/toggle_item]

[toggle_item title=“Časový harmonogram“]

 • Zahajovací setkání a úvodní informace (říjen – listopad 2015)
 • Výběr účastníků (prosinec 2015 – leden 2016)
 • Přípravné školení účastníků (únor 2016)
 • Logistika (setkání s partnery, organizace mobilit (březen – duben 2016)
 • Realizace mobilit (květen – červenec 2016)
 • Zhodnocení mobility (srpen 2016)
 • Diseminace výsledků projektu (srpen – září 2016)
 • Závěrečné vyhodnocení (říjen 2016)

[/toggle_item]

[/toggle]

Více informací o kurzu, který bulharští lektoři absolvovali v Praze, najdete zde.

Napsat komentář