ERA hostila skupinu lektorů z Bulharska

V rámci programu Erasmus+ a jeho Pracovního programu pro mobilitu zaměstnanců ve vzdělávání dospělých, financovaného Evropskou unií, zorganizovala ERA ČR ve spolupráci s bulharskou organizací BARS Consult Ltd. studijní kurz pro skupinu lektorů z Bulharska. Mobilita probíhala 15 dní v Praze a zahrnovala odborný kurz a čtyři studijní návštěvy v různých institucích poskytujících vzdělávání dospělých. Skupina byla v Praze od pátého do devatenáctého června. (Více o celém projektu zde.)

Hlavním obsahovým tématem kurzu byly online výukové platformy pro vzdělávání dospělých a konkrétně česká zkušenost s používáním moderních technologií při vzdělávání dospělých. Specificky se kurz zaměřil na zlepšení kompetencí účastníků v zavádění a užívání online vzdělávacích platforem a výměnu zkušeností s místními (pražskými) organizacemi, věnujícími se vzdělávání dospělých.

Hostující skupinu tvořilo dvanáct lektorů a lektorek mezi dvaceti a šedesáti lety, s různými zkušenostmi se vzděláváním dospělých, věnující se různým oborům a předmětům (od ryze technických až po výuku jazyků) a s různými zkušenostmi s online výukovými platformami a používáním moderních technologií při učení.

Skupina absolvovala kurz složený z přednášek o základech e-learningu, vzdělávání na dálku a online vzdělávání dospělých, o jeho organizování a řízení a o základech vzdělávacího a rekvalifikačního trhu. Na tyto přednášky navázaly podrobnější lekce o využití moderních technologií a specifických nástrojů, které se ve vzdělávání používají. Účastníci absolvovali i přednášky o konkrétních metodách, jak moderní technologie do výuky zakomponovat (např. synchronické a asynchronní online učení). Také se učili, jak pracovat s programy jako Prezi a nástroji jako jsou virtuální třída nebo různé sociální sítě.

Aby účastníci prohloubili své pochopení, jak využívat teoretické znalosti z těchto přednášek v praxi, byly zorganizovány i studijní návštěvy v institucích věnujících se vzdělávání dospělých. Při té příležitosti se seznamovali s tím, jak tyto české organizace prakticky využívají nové výukové metody a jak při výuce využívají moderní technologie.

První z těchto studijních návštěv byla ve vzdělávací a poradenské společnosti VOX a.s., jedné z předních organizací specializujících se na vzdělávání dospělých. Poté skupina navštívila Střední technickou školu Zelený pruh (která poskytuje i profesní a rekvalifikační kurzy pro dospělé), kde měli účastníci kurzu příležitost vyzkoušet práci v programu ProfiCAD a dozvědět se více o „evropském (nebo mezinárodním) řidičském průkazu na počítač“ ECDL. Pak navštívili vzdělávací společnost SEMIS s.r.o. a na závěr kurzu navštívili Asociaci institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Tam mohli vyzkoušet různé interaktivní aplikace a ověřit jejich uplatnitelnost ve vzdělávání dospělých.

Mezitím, ve volném čase a o víkendu, který v České republice strávili, měli účastníci šanci prohlédnout si Prahu i další místa v Česku.

Díky kombinaci teoretických a praktických poznatků, přednášek a studijních návštěv se účastníci dozvěděli, jak lze zavádět a využívat moderní metody, technologie a online služby ve vzdělávání dospělých. S lektory z organizací, které navštívili, si vyměnili řadu cenných a různorodých zkušeností a měli by nyní být schopni zvyšovat kvalitu i přitažlivost vzdělávání dospělých a svých vzdělávacích institucí v Bulharsku.

Erasmus plus logo