Nový schválený projekt pro Evropskou rozvojovou agenturu – App your school!

Na začátku roku 2016 byla Evropská rozvojová agentura oslovena italským vzdělávacím centrem Zaffiria a přizvána k účastni na tříletém mezinárodním projektu App your school. Projekt byl podán v březnu 2016 v rámci programu Erasmus+ jako tzv. Strategické partnerství zaměřené na inovace v oblasti školního vzdělávání.
Erasmus+

Projekt má za cíl přinést inovace do vzdělávání a podpořit využívání digitálních technologií ve školách se zaměřením na začlenění ICT do školních osnov, zvýšení mediální gramotnosti a podporu kreativity u studentů i učitelů. V rámci projektu se bude pracovat se dvěma uznávanými italskými metodami Alberta Manziho a Bruna Munariho.

V rámci tohoto projektu bude spolupracovat osm organizací z osmi partnerských zemí – v konsorciu jsou Česká republika, Turecko, Portugalsko, Finsko, Litva, Řecko a Itálie, odkud pochází koordinátor projektu. Evropská rozvojová agentura se stala partnerem projektu za Českou republiku a do aktivit projektu se zapojí také jeden z našich dlouhodobých klientů a členů partnerské sítě Střední průmyslová škola Otrokovice.

Během projektu proběhnou čtyři partnerská setkání, kde dojde k seznámení partnerů, výměně know­how a k seznámení se základy dvou italských metod výuky. Dále budou součástí projektu dvě 5denní školení v Bologni, kterých se zúčastní čtyři učitelé za každou zemi. Hlavním výstupem projektu bude podrobný manuál o využívání rozpracovaných metod v praxi v anglickém jazyce. Tyto metody budou otestovány na několika evropských školách včetně SPŠ Otrokovice.

Doufáme, že projekt bude mít pozitivní dopady na cílovou skupinu učitelů a žáků nejen ve zlínském kraji, ale i v celé České republice.

Další termín pro podávání projektů Erasmus+ v oblasti školství bude opět na jaře 2017. Pokud se chcete zapojit do podobného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Více o projektu najdete na stránce projektu.

 Děti3