APP YOUR SCHOOL

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. se od září 2016 zapojí do mezinárodního projektu v rámci programu Erasmus+ s názvem App your school jako tzv. Strategického partnerství zaměřeného na inovace v oblasti školního vzdělávání.

Děti2  Děti3

Cílem projektu je podpora vývoje digitálních technologií ve školách prostřednictvím testování a zavádění inovativních postupů v dané oblasti s využitím participačních přístupů a ICT technologií. Projekt se bude realizovat po dobu 36 měsíců v 8 evropských zemích. Cílem je zavedení nových průřezových metod, které otevřou dialog mezi studenty, školami a společností, celková podpora rozvoje školy jako místa rozkvětu představivosti, myšlení a testování budoucnosti, a to především se zaměřením na studenty, u kterých nejvíce hrozí předčasné ukončení školní docházky, v souladu se strategií Evropa 2020.

V Itálii se úspěšně využívají metody Alberta Manziho (učitel velmi zkušený ve využívání médií při výuce, tzv. digitální ateliér spojuje virtuální prostředí s reálným) a Bruna Munariho (vyvinul metodiku pro tzv. dětský ateliér – v průběhu projektu se dozvíme více, ale ateliér zahrnuje práci žáků s různými materiály, na kterých si sami mohou vyzkoušet, co se naučili, případně sami „bádat“), díky kterým se daří zapojit nové technologické příležitosti do výuky. Tento projekt by měl tyto úspěšné metody rozšířit do dalších evropských zemí.

Vedoucím partnerem projektu je italské vzdělávací centrum Zaffiria.  Další partneři jsou ze 7 evropských zemí:

  • Česká republika – Evropská rozvojová agentura, s.r.o.
  • Turecko – Esenler Ilce Milli Egitim Mudurlugu/Esenler District Education Authority
  • Portugalsko – AENIE – The National Association of Educatgional Innovation and Inclusion in Schools
  • Polsko – Fundacja Nowoczesna Polska – network
  • Finsko – KUOPION KAUPUNKI, SAVONIA­KONSORTIO
  • Litva – EDUPRO NETWORK
  • Řecko – KARPOS

První rok projektu bude zaměřen na školení pracovníků partnerských organizací prostřednictvím mezinárodních vzdělávacích kurzů a národních vzdělávacích seminářů pro učitele. Druhý rok bude obdobím experimentování, které předpokládá uplatňování naučených metodik a jejich další rozvoj společně se studenty. Třetí rok projektu bude věnován vypracování „Toolkits“ a praktického manuálu založenému na experimentech a poznatcích získaných v druhém roce projektu, který by byl použitelný pro širší společnost.

 

Hotové verze vzdělávacích publikací tedy výše zmíněného „Toolkitu“ a také komplexního Evropského manuálu, který obsahuje příspěvky všech projektových partnerů, nejdete na níže uvedených odkazech:

 

Toolkit: http://www.ghmp.cz/content/metadata/files/TOOLKIT_FINAL_online_logos_5dad6d7f7bebf.pdf

Evropský manuál: http://www.ghmp.cz/content/metadata/files/002%20-%20Evropsk%C3%BD%20manu%C3%A1l%20v%20AJ_5d8b4acbb552c.pdf

Erasmus+

Níže najdete další zajímavosti a postřehy ze světa App Your School, o které bychom se s Vámi rádi podělili. V jednotlivých kategoriích jsou umístěny vzdělávací materiály a výstupní dokumenty z projektu.

[toggle]

[toggle_item title=“Zajímavá informační brožůrka App Your School“]

broch chure

 

[/toggle_item]

[/toggle]

Napsat komentář