Mobilita španělských zaměstnanců

Ve dnech od 14. do 19. května 2017 proběhla pod záštitou Evropské rozvojové agentury s.r.o. (ERA) mobilita 4 španělských zaměstnanců, během které měli dotyční možnost seznámit se se stylem výuky na českých školách a fungováním služeb pro veřejnost na území Prahy. Mobilita se uskutečnila v rámci projektu ALJARAFE EN EUROPA. Jejím hlavním cílem bylo seznámit učitele Dolores a Manuela ze španělských odborných škol s tím, jakým způsobem se při výuce na českých školách využívají ICT nástroje a další interaktivní pomůcky. Naopak pro Mercedes a Antonia, zaměstnance Mancomunidad Aljarafe, bylo důležité pochopit princip a fungováním českých městských úřadů a magistrátu. Na účastníky čekal bohatý a zajímavý program, který jim poskytl mnoho cenných informací a díky kterému měli také možnost seznámit se s Prahou jako takovou.

Po příletu čekalo účastníky úvodní seznámení se zaměstnanci ERA, po kterém následovala prohlídka Magistrátu hlavního města Prahy. Druhý den v dopoledních hodinách proběhlo stínování výuky na střední odborné škole Františka Křižíka, kde měli účastníci mobility možnost navštívit výuku turbín, automatizace a IT. Po obědě následovala prohlídka historického centra Prahy.  Středeční dopoledne bylo věnováno návštěvě Městského úřadu Prahy 7, po které následovala prohlídka celé městské části, kdy se účastnici prošli Stromovkou, Letnou i Výstavištěm Holešovice. Ve čtvrtek byla naplánována návštěva Základní školy K Dolům, kde proběhlo mimo jiné také seznámení s ICT pomůckou magic box, využívanou při výuce mladších žáků. V pátek ještě před odletem stihli účastníci navštívit Hasičský útvar ochrany Pražského hradu a Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

V rámci této pětidenní mobility získali španělští zaměstnanci povědomí o fungování českých škol a využívání interaktivních pomůcek při výuce, stejně jako o fungování městských úřadů. Vzhledem k velmi vstřícnému postoji českých škol i městských úřadů si španělští zaměstnanci odnesli řadu cenných poznatků a mobilita je považována za velmi úspěšnou.

spanele_3 spanele_2 spanele_1

App Your School rozjíždí školení pro učitele

V rámci mezinárodního projektu zaměřeného na podporu využití ICT pomůcek ve vzdělávání proběhnou v květnu v Praze dvě národní školení pro učitele a další pracovníky ve školství. Tímto si Vás dovolujeme pozvat na první školení, které proběhne v pondělí 22. května. Vystoupí zde zástupci ERA, kteří představí App Your School. Dále k publiku promluví zástupci ZUŠ Music Art, která patří mezi průkopníky používání ICT ve vzdělávání. Školení na závěr doplní a po technické stránce oživí odborníci ze společnosti DISK Multimedia, kteří přítomným zájemcům předvedou dostupná zařízení. Pozvánku najdete zde.

 

CREA.T.Y.V.

Nový mezinárodní projekt, do kterého se Evropská rozvojová agentura zapojila, odstartoval 1.4.2017. Projekt s názvem CREA.T.Y.V. poběží 24 měsíců a zúčastní se ho instituce z České republiky, Irska, Itálie a Rumunska. Cílem projektu je zapojení mladých lidí s omezenými možnostmi zpět do společnosti a posílení jejich schopností a sociálního sebevědomí tak, aby se mohli znovu aktivně podílet na tvorbě budoucí společnosti.

Spolupráce bude zahájena během Kick-Off Meeting v Bukurešti, který se uskuteční začátkem května. Setkání se zúčastní zástupci ERA i ostatních partnerských organizací, aby si vyměnili nápady a rady. Dále zde vedoucí partneři představí metodu kreativního dramatu jakožto zásadní výukový nástroj celého projektu.

Více o projektu CREA.T.Y.V. a jeho smyslu najdete zde.

Projekt APP YOUR SCHOOL odstartován kick-off meetingem v Praze!

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. organizovala 17. -18. října kick-off meeting projektu APP YOUR SCHOOL. Setkání v pražském hotelu Plaza Alta se zúčastnili téměř všichni zahraniční partneři projektu. Měli jsme tedy tu čest uvítat zástupce italské vzdělávací instituce Zaffiria, která je také vedoucím partnerem projektu, tureckou instituci Esenler District Educational Authority, portugalskou AENIE, polskou Modern Poland Foundation, finskou Kuopion City a jejich strategické partnery ze vzdělávacího centra SAVONIA, řecké KARPOS a za Českou republiku se zúčastnila Evropská rozvojová agentura, s.r.o. ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Otrokovice.

Během kick-off meetingu partneři diskutovali o podstatných otázkách týkajících se projektu, dohodli se na zásadních záležitostech a naplánovali společný postup do budoucna, stejně jako co možná nejefektivnější diseminaci a implementaci výstupů projektu.

Projekt APP YOUR SCHOOL je zaměřen primárně na vzdělávání dětí a mládeže ve věku 11 – 16 let. Klade si za cíl rozvíjet jedny z klíčových schopností člověka ve 21. století – mediální gramotnost a digitální kompetenci. Toho chce dosáhnout skrze implementaci inovativních přístupů ke vzdělávání s pomocí výukových metodologií využívajících komunikační technologie.

Projekt tedy usiluje mimo jiné o vytvoření „digitálních ateliérů“, které se soustředí zejména na kreativní využívání nových médií a aplikací v rámci běžných životních situací. Tyto ateliéry budou vyvinuty v souladu s žádoucími kompetencemi jedinců, stejně jako s metodami Alberta Manziho a Bruna Munariho, slavných italských lektorů a průkopníků využívání komunikačních technologií ve vzdělávání. Jedním z dalších cílů projektu je seznámení co možná největšího počtu učitelů s těmito inovativními metodologiemi, aby mohly být efektivně implementovány do vzdělávacího systému.

app-your-school-obr-1 app-your-schol-obr-2

Do projektu Mobile mechanic on the European market se díky ERA zapojili i čeští partneři!

Na přelomu září a října proběhla mobilita 17 polských studentů v rámci projektu mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě s názvem Mobile mechanic on the European market, který byl kofinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky Evropské rozvojové agentuře se do projektu zapojily dvě střední školy z České republiky, Střední škola technická Zelený Pruh a Střední průmyslová škola dopravní a.s. Tyto školy hostily studenty oboru Motorová vozidla, lodě a letadla z polské školy Marshal Jozef Pilsudski v městě Szczuczyn.

111 logo

Cílem projektu bylo získání pracovních zkušeností ve vysoce kvalifikovaných společnostech automobilového průmyslu na českém trhu, nabytí nových dovedností souvisejících s danou profesí a prohloubení vědomostí získaných ve škole. Dílčím cílem projektu bylo také zlepšení jazykových znalostí, především angličtiny. Vedle toho se polští studenti účastnící se projektu seznámili s kulturou a zvyky v České republice a také si osvojili základy jazyka českého.

Během třítýdenní mobility polští studenti absolvovali praktické stáže v partnerských autoservisech českých škol a bohatý kulturní program s návštěvou Prahy a Kutné Hory a jejich památek, který jim připravila Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. má v úmyslu s polskou agenturou, která projekt zprostředkovávala, i nadále spolupracovat a na začátek roku 2017 společně plánují další vzdělávací mobilitu, tentokrát polských učitelů, kteří by měli v českých školách absolvovat tzv. Job Shadowing a zažít tak reálnou výuku na zahraniční škole v praxi.

img_8614      img_8429

Střední průmyslová škola Otrokovice se zapojí do dalšího projektu!

Od září tohoto roku se náš dlouholetý partner Střední průmyslová škola Otrokovice zapojí do dalšího dvouletého mezinárodního projektu v rámci strategického partnerství v oblasti školního vzdělávání programu Erasmus+ s názvem Let the Science Discover Us.


spsotrokovice
Erasmus+
Tento projekt je zaměřen na rozvoj metod učení vhodných pro použití u žáků s poruchami učení, u žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným ukončením školní docházky a u žáků s horšími školními výsledky, a to především u přírodovědných a technických předmětů. Hlavní prioritou projektu je otevřené a inovativní vzdělávání a použití moderních technologií pro práci s žáky.

Cíle                               
Cílem projektu je zvýšit zájem o oblasti přírodních věd u žáků i jejich rodičů a motivovat je k tomu, aby se zaměřovali na kariéru v oblasti přírodních věd. V rámci projektu budou začleněny ICT do běžné výuky – cílem je, aby žáci vědomě používaly své mobilní telefony a tablety jako nástroje učení. Při výuce přírodních věd budou využívány animace a simulace na chytrých tabulích, tabletech, počítačích a žáci budou experimentovat s laboratorním zařízením v rámci tzv. metody learning by doing.

Partneři
Vedoucím partnerem projektu je turecká škola Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi. Další partneři jsou ze čtyř evropských zemí:

  • Španělsko – Institut Marina
  • Itálie – Isis Valdarno
  • Česká republika – Střední průmyslová škola Otrokovice
  • Maďarsko – Péter Andás Gimnázium és Kollégium.

V rámci projektu se uskuteční dvě mezinárodní setkání, dvě krátkodobá školení pracovních týmů projektu a dva krátkodobé výměnné pobyty studentů, z nichž jeden bude hostovat Střední průmyslová škola Otrokovice.

Na celý projekt získá Střední průmyslová škola Otrokovice grant 27 990 EUR.

                                          science

Erasmus+ díky ERA podpoří školní vzdělávání ve Zlínském a Jihomoravském kraji

Od září tohoto roku se dva z našich dlouholetých partnerů z řad škol zapojí do mezinárodních projektů, a to do strategických partnerství v oblasti školního vzdělávání v rámci programu Erasmus+. Zatímco Střední průmyslová škola Otrokovice se zapojí do projektu zaměřeného na mediální výchovu, základní škola Jedovnice (okres Blansko) se zapojí do projektu zaměřeného na podporu podnikatelských dovedností. Každá ze škol získá grant přes půl milionu korun.

Erasmus_estudiantes

Hands on media literacy
SPŠ Otrokovice se zapojí do dvouletého mezinárodního projektu Hands on media literacy, jehož vedoucím partnerem je polský tým vysokých škol Zespol Szkol Nr 2 w Sanoku. Projekt byl podán k polské národní agentuře Erasmus+ a jeho cílem je vyvinout a zavést inovativní výukové a učební metody pro děti na prvním stupni. Bude se jednat o metody rozvíjející dovednosti v oblasti mediální výchovy a jazykové znalosti. Metody budou založeny na využití ICT ve výuce.

Prostřednictvím vytváření pracovních skupin složených ze studentů různých národností a věkových kategorií bude projekt posilovat schopnost spolupráce mezi mladými lidmi v dnešním globalizovaném světě a učit je kriticky přistupovat k informacím, které jsou jim zprostředkovávány médii. Jedním z cílů projektu je také upozornit na důležitou roli nevládních neziskových organizací a škol, které studentům mohou pomoci zorientovat se v problematice médií.

V rámci projektu se uskuteční 2 krátkodobé výměnné pobyty studentů a 4 mezinárodní meetingy partnerských organizací, z nichž jeden se bude konat také v České republice.

KidVenture
ZŠ Jedovnice se zapojí do tříletého mezinárodního projektu KidVenture, jehož vedoucím partnerem a koordinátorem je britská Kingston University Higher Education Corporation. Projekt KidVenture zahrnuje partnery různých odborností a kulturního zázemí. Zaměří se na zvýšení podnikatelských dovedností dětí prostřednictvím her a na rozvoj inovací v oblasti vzdělávání.

Hlavním výstupem projektu bude inovativní výuková počítačová hra, která podpoří podnikavost dětí od 6 do 10 let a která bude pilotně testována v partnerských školách. Tato hra, jíž budou děti moci hrát samostatně nebo ve skupinách, jim umožní naučit se spolupracovat pro dosažení úspěchu a činit rozhodnutí v rámci skupiny. Zároveň budou tyto děti soutěžit s jinými skupinami na virtuálním trhu. Záměrem projektu je rozvoj nových dovedností a schopností dětí, jako je kreativita, týmová práce, vůdcovství, porozumění trhu a mnoho dalších.

V rámci projektu se uskuteční 6 vzdělávacích cest do zahraničí a 5 projektových setkání, z nichž poslední se bude konat v ZŠ Jedovnice.

Nový schválený projekt pro Evropskou rozvojovou agenturu – VINA (Validating Informal and Non-formal Acquired skills)!

V srpnu byl schválen nový projekt VINA – Validating Informal and Non-formal Acquired skills, do něhož se v rámci strategického partnerství zapojí i Evropská rozvojová agentura. Vedoucím partnerem tohoto projektu je sicilské výzkumné centrum EURO Association, které je od roku 1996 činné na regionální úrovni v oblasti sociální a environmentální obnovy a organizace odborných školení.

EURO_logo_web

Cíle
Cílem tohoto projektu je posílení mezinárodní spolupráce, podpora rozvoje a testování a zavádění inovačních postupů v oblasti vzdělávání. Význam kvalifikované pracovní síly v dnešní době daleko přesahuje formální vzdělávání a lidé musí prokázat, že jsou schopni veškeré znalosti, které získali během studia i mimo něj, následně efektivně využít ve své kariéře.

Projekt pracuje v souladu s doporučením Evropské komise ohledně zavedení národních systémů umožňujících jednotlivcům identifikovat, dokumentovat, posuzovat a certifikovat všechny formy učení (formální i neformální), kterých se jim v životě dostalo a následně je efektivně využít ve své kariéře a k dalšímu vzdělávání. V rámci projektu bude vytvořena databáze účinných nástrojů pro validaci neformálního* a informálního** učení, která by měla být inovativním úložištěm a doplňkem těchto národních systémů na evropské úrovni. Důraz bude kladen především na výběr, hodnocení, agregaci a popis efektivních nástrojů, což by mělo umožnit kvalitní vyhledávání v databázi. Druhým výstupem projektu bude vytvoření tzv. validation opportunities trends analyzer.

Dopady
Očekávaný dopad na zúčastněné strany projektu lze odhadnout na více než 5000 lidí. Do cílové skupiny jsou zahrnuty všechny veřejné vzdělávací instituce, sektorové organizace podílející se na neformálních i informálních systémech učení a jejich validaci; všechny vzdělávací subjekty a jednotlivci, kteří se aktivně podílejí na validaci neformálního a informálního učení; učitelé a lektoři, kteří své studenty podporují během neformálního a informálního učení a všechny organizace a instituce, které plánují validaci neformálního a informálního učení.

Partnerství v rámci projektu je postaveno na principu vzájemné výměny dovedností a zkušeností. Proběhne celkem pět Multiplier events – jedna v každé z partnerských zemí. Rozpočet přidělený Evropskou unií pro každého z partnerů bude činit přibližně 40 000 EUR.

*Neformální učení (angl. Non-formal learning) – uskutečňuje se mimo formální vzdělávací systém a nevede k ucelenému školskému vzdělání. Jedná se o organizované výchovně vzdělávací aktivity mimo rámec zavedeného oficiálního systému.

**Informální učení (angl. Informal learning) – probíhá v kontextu každodenního života v rodině, práci, ve volném čase a ve společnosti.

Nový schválený projekt pro Evropskou rozvojovou agenturu – App your school!

Na začátku roku 2016 byla Evropská rozvojová agentura oslovena italským vzdělávacím centrem Zaffiria a přizvána k účastni na tříletém mezinárodním projektu App your school. Projekt byl podán v březnu 2016 v rámci programu Erasmus+ jako tzv. Strategické partnerství zaměřené na inovace v oblasti školního vzdělávání.
Erasmus+

Projekt má za cíl přinést inovace do vzdělávání a podpořit využívání digitálních technologií ve školách se zaměřením na začlenění ICT do školních osnov, zvýšení mediální gramotnosti a podporu kreativity u studentů i učitelů. V rámci projektu se bude pracovat se dvěma uznávanými italskými metodami Alberta Manziho a Bruna Munariho.

V rámci tohoto projektu bude spolupracovat osm organizací z osmi partnerských zemí – v konsorciu jsou Česká republika, Turecko, Portugalsko, Finsko, Litva, Řecko a Itálie, odkud pochází koordinátor projektu. Evropská rozvojová agentura se stala partnerem projektu za Českou republiku a do aktivit projektu se zapojí také jeden z našich dlouhodobých klientů a členů partnerské sítě Střední průmyslová škola Otrokovice.

Během projektu proběhnou čtyři partnerská setkání, kde dojde k seznámení partnerů, výměně know­how a k seznámení se základy dvou italských metod výuky. Dále budou součástí projektu dvě 5denní školení v Bologni, kterých se zúčastní čtyři učitelé za každou zemi. Hlavním výstupem projektu bude podrobný manuál o využívání rozpracovaných metod v praxi v anglickém jazyce. Tyto metody budou otestovány na několika evropských školách včetně SPŠ Otrokovice.

Doufáme, že projekt bude mít pozitivní dopady na cílovou skupinu učitelů a žáků nejen ve zlínském kraji, ale i v celé České republice.

Další termín pro podávání projektů Erasmus+ v oblasti školství bude opět na jaře 2017. Pokud se chcete zapojit do podobného projektu, neváhejte nás kontaktovat.

Více o projektu najdete na stránce projektu.

 Děti3

Proběhla závěrečná konference projektu ELMI

10. února v Bukurešti proběhla závěrečná konference projektu ELMI financovaného z Programu celoživotního učení. Zúčastnili se jí zástupci všech partnerů projektu z Rumunska, Itálie, Polska, Rakouska a České republiky. Zároveň byla přítomna řada neformálních pečovatelů – cílové skupiny projektu. Účelem setkání bylo seznámit veřejnost s výsledky našeho společného projektu. Zároveň se touto událostí projekt úspěšně uzavřel. Tým ERA se těší na další výzvy a obdobné projekty!

DSC02686 DSC02689 DSC02711 DSC02722 DSC02732 DSC02785  DSC02790