Do projektu Mobile mechanic on the European market se díky ERA zapojili i čeští partneři!

Na přelomu září a října proběhla mobilita 17 polských studentů v rámci projektu mobilit žáků v odborném vzdělávání a přípravě s názvem Mobile mechanic on the European market, který byl kofinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky Evropské rozvojové agentuře se do projektu zapojily dvě střední školy z České republiky, Střední škola technická Zelený Pruh a Střední průmyslová škola dopravní a.s. Tyto školy hostily studenty oboru Motorová vozidla, lodě a letadla z polské školy Marshal Jozef Pilsudski v městě Szczuczyn.

111 logo

Cílem projektu bylo získání pracovních zkušeností ve vysoce kvalifikovaných společnostech automobilového průmyslu na českém trhu, nabytí nových dovedností souvisejících s danou profesí a prohloubení vědomostí získaných ve škole. Dílčím cílem projektu bylo také zlepšení jazykových znalostí, především angličtiny. Vedle toho se polští studenti účastnící se projektu seznámili s kulturou a zvyky v České republice a také si osvojili základy jazyka českého.

Během třítýdenní mobility polští studenti absolvovali praktické stáže v partnerských autoservisech českých škol a bohatý kulturní program s návštěvou Prahy a Kutné Hory a jejich památek, který jim připravila Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. má v úmyslu s polskou agenturou, která projekt zprostředkovávala, i nadále spolupracovat a na začátek roku 2017 společně plánují další vzdělávací mobilitu, tentokrát polských učitelů, kteří by měli v českých školách absolvovat tzv. Job Shadowing a zažít tak reálnou výuku na zahraniční škole v praxi.

img_8614      img_8429