Střední průmyslová škola Otrokovice se zapojí do dalšího projektu!

Od září tohoto roku se náš dlouholetý partner Střední průmyslová škola Otrokovice zapojí do dalšího dvouletého mezinárodního projektu v rámci strategického partnerství v oblasti školního vzdělávání programu Erasmus+ s názvem Let the Science Discover Us.


spsotrokovice
Erasmus+
Tento projekt je zaměřen na rozvoj metod učení vhodných pro použití u žáků s poruchami učení, u žáků ohrožených školním neúspěchem a předčasným ukončením školní docházky a u žáků s horšími školními výsledky, a to především u přírodovědných a technických předmětů. Hlavní prioritou projektu je otevřené a inovativní vzdělávání a použití moderních technologií pro práci s žáky.

Cíle                               
Cílem projektu je zvýšit zájem o oblasti přírodních věd u žáků i jejich rodičů a motivovat je k tomu, aby se zaměřovali na kariéru v oblasti přírodních věd. V rámci projektu budou začleněny ICT do běžné výuky – cílem je, aby žáci vědomě používaly své mobilní telefony a tablety jako nástroje učení. Při výuce přírodních věd budou využívány animace a simulace na chytrých tabulích, tabletech, počítačích a žáci budou experimentovat s laboratorním zařízením v rámci tzv. metody learning by doing.

Partneři
Vedoucím partnerem projektu je turecká škola Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi. Další partneři jsou ze čtyř evropských zemí:

  • Španělsko – Institut Marina
  • Itálie – Isis Valdarno
  • Česká republika – Střední průmyslová škola Otrokovice
  • Maďarsko – Péter Andás Gimnázium és Kollégium.

V rámci projektu se uskuteční dvě mezinárodní setkání, dvě krátkodobá školení pracovních týmů projektu a dva krátkodobé výměnné pobyty studentů, z nichž jeden bude hostovat Střední průmyslová škola Otrokovice.

Na celý projekt získá Střední průmyslová škola Otrokovice grant 27 990 EUR.

                                          science